Ontheffing gebruik openbare weg

U heeft een ontheffing nodig als u (een deel van) de weg, stoep of parkeerplaats wilt gebruiken. Bijvoorbeeld om er een (grofvuil)container, bouwkeet, chemisch toilet, (bouw)kraan, vrachtwagen, bord of spandoek te plaatsen. U vraagt de ontheffing 3 weken van tevoren aan. Heeft u de ontheffing eerder nodig, dan betaalt u hiervoor extra.

U betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag:

  • € 22,50 voor plaatsen van een (bouw)kraan of vrachtwagen
  • € 40,95 voor plaatsen van objecten met afmeting tot 15 m2
  • € 70,65 voor plaatsen van objecten met afmeting van 15 m2 tot 25 m2
  • € 162,20 voor plaatsen van objecten met afmeting van 25 m2 of meer
  • € 45,05 extra als u de ontheffing binnen 3 weken nodig heeft

Vermeld op uw aanvraag:

  • reden van de aanvraag
  • wijk of kern, de locatie en (dichtsbijzijnde) straat
  • welke objecten geplaatst worden, het aantal en totale formaat in m2
  • datum wanneer u de ontheffing nodig heeft.

Stuur de volgende bijlage mee:

  • situatieschets van de locatie met daarop de te plaatsen objecten.

U logt in met DigiD of e-Herkenning of u vult de organisatiegegevens in.

Ontheffing aanvragen »