Vestiging vanuit het buitenland

U woont in het buitenland en wilt naar Nederland verhuizen. Of u bent het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland. U moet zich binnen 5 dagen persoonlijk inschrijven bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken via 14 0172 (vanuit het buitenland 0031 - 172 - 46 52 31).

  • u bent verplicht zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk aan te melden in de gemeente. Dit geldt voor alle leden van het gezin of de familie die zich voor de 1e keer inschrijven in Nederland of zich op nieuw vestigen in Nederland.
  • als u bij iemand inwoont is een schriftelijk ondertekende verklaring van de hoofdbewoner vereist
  • als u niet bij iemand gaat inwonen, eigendomsbewijs of huurcontract van het pand waar u zich gaat vestigen

Maak een afspraak via 14 0172 (vanuit het buitenland 0031 - 172 - 46 52 31).

Meenemen:

  • geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt
  • reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • huur- of koopcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner (pdf) bij wie u gaat inwonen
  • originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen die nog niet eerder zijn geregistreerd in Nederland, bv. geboorteakte , huwelijksakte of echtscheidingsakte. Alleen Engelse, Duitse en Franse akten worden zonder vertaling door beëdigd vertaler geaccepteerd. De documenten moeten (afhankelijk van het land van afgifte) voldoen aan de legalisatievoorschriften. Zie www.rijksoverheid.nl  
  • bewijs van uitschrijving (alleen nodig als u uit Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba komt)

Uitgelicht