Werk en inkomen

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen maar door omstandigheden extra en hoge kosten? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. Dit doet u bij het Serviceplein.

 • Mijn Inkomen

  Krijgt u een uitkering en/of minimaregeling van de gemeente? Dan kunt u via Mijn Inkomen gegevens over uw uitkering online bekijken.

 • Wijzigingen uitkering doorgeven

  Als u een uitkering heeft geeft u wijzigingen door die van invloed zijn op uw inkomen.

 • Collectieve Zorgverzekering voor minima

  Wanneer u een laag inkomen heeft, dan kunt u met een collectieve zorgverzekering van de gemeente voor een lage premie uitgebreid verzekerd zijn.

 • Bijdrage duurzame huishoudelijke apparaten

  Heeft u een laag inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage voor de aanschaf van huishoudelijke apparaten.

 • Bijdrage schoolkosten (Stichting Leergeld)

  Heeft u een laag inkomen en heeft u schoolgaande kinderen? Dan kunt u tot een bepaald bedrag schoolkosten vergoed krijgen.

 • IOAW-uitkering aanvragen

  IOAW-uitkering aanvragen voor als u tussen uw 50e en 60e jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkeloos bent geworden.

 • Jeugd Deelname Fonds

  Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen die willen sporten of deelnemen aan een culturele activiteit.

 • Naar het buitenland met een uitkering

  Als u een uitkering heeft en langer dan 4 weken in het buitenland wilt verblijven.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers.

 • Hulp bij schulden

  Als u hulp bij geldzaken nodig heeft, zelf uw schuld wilt aflossen of voorkomen dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen.

 • IOAZ-uitkering aanvragen

  Moet u als oudere zelfstandige uw bedrijf beëindigen of verkopen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering.

 • Bijdrage voor peuteropvang

  Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, dan kunt u hiervoor wellicht een bijdrage van de gemeente ontvangen.

 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing

  Heeft u een laag inkomen dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke situatie.

Lees meer over