Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u als zelfstandig ondernemer (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig, dan kunt u misschien beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering). Dit kan een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) zijn of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering of een lening.

 • Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau (Rijksoverheid.nl)
 • De hoogte en duur van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee
 • Het hangt van uw inkomen en vermogen af of u de uitkering moet terugbetalen
 • Het rentepercentage voor de rentedragende lening ligt wettelijk vast
 • Een bedrijfseconomisch onderzoek is doorgaans onderdeel van de procedure

 • U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd
 • U moet leven van de inkomsten uit uw bedrijf. Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen
 • De hoogte van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen
 • U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Het inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee
 • U werkt per jaar 1.225 uur of meer (gemiddeld 23,5 uur per week) voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • U hebt alle diploma's en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn 
 • Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn

Telefonisch via 14 0172 (Serviceplein).

U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172. U krijgt tijdens de afspraak advies over hoe u de bijdrage kunt aanvragen.

Bent u 55 jaar of ouder, maar te jong voor AOW en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf haalt. Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen.