Collectieve Zorgverzekering voor minima

Als u een laag inkomen en weinig tot geen eigen vermogen heeft, dan kunt u gebruik maken van collectieve zorgverzekering. De gemeente Alphen aan den Rijn biedt deze zorgverzekering samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aan.

De gemeente betaalt mee aan de premie voor de aanvullende verzekering en u krijgt een korting op de basisverzekering. De verzekering vergoedt bepaalde zorgkosten voor 100% (tot een maximaal bedrag). U kunt daarbij denken aan vergoedingen voor brillen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo.

U kunt kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen: de AV-gemeente Standaard en de AV-gemeente Top. De AV-gemeente Top is gunstig als u hoge zorgkosten heeft, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of handicap.

Informatie over de verzekering leest u op www.gezondverzekerd.nl.

  • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
  • De zorgverzekeraar keurt uw aanvraag goed ongeacht uw gezondheid
  • Overstappen is vanaf november mogelijk. Dan zijn de premies voor het nieuwe jaar bekend

Telefonisch via 14 0172 of kom langs bij het Serviceplein.