Financiële ondersteuning

Financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen.

 • Bijdrage voor aanschaf duurzame gebruiksgoederen

  Als u een laag inkomen heeft dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van de aanschaf voor bijvoorbeeld een wasmachine of een koelkast.

 • Bijdrage schoolkosten (Stichting Leergeld)

  Heeft u een laag inkomen en heeft u schoolgaande kinderen? Dan kunt u tot een bepaald bedrag schoolkosten vergoed krijgen.

 • Bijdrage voor peuteropvang

  Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, dan kunt u hiervoor wellicht een bijdrage van de gemeente ontvangen.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen maar door bijzondere omstandigheden extra en hoge kosten? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

 • Collectieve Zorgverzekering voor minima

  Als u een laag inkomen of weinig tot geen eigen vermogen heeft, dan kunt u voor een lage premie uitgebreid verzekerd zijn.

 • Fiscale regeling specifieke zorgkosten

  Sommige zorgkosten mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit zijn specifieke zorgkosten.

 • Huurtoeslag

  Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van uw woning.

 • IOAZ-uitkering aanvragen

  Moet u als oudere zelfstandige uw bedrijf beëindigen of verkopen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u al langere tijd een laag inkomen? Dan kunt u een toeslag op uw inkomen aanvragen.

 • Jeugddeelnamefonds

  Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen die willen sporten of deelnemen aan een culturele activiteit.

 • Kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

 • Kindgebonden budget

  Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage bovenop de kinderbijslag voor gezinnen met een lager- of middeninkomen.

 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing

  Heeft u een laag inkomen dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke situatie.

 • Studiefinanciering

  Studiefinanciering is voor studenten jonger dan 30 jaar en een voltijdopleiding aan mbo, hbo of universiteit volgen.

 • Studietoeslag

  Studenten vanaf 18 jaar met een arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor een studietoeslag.

 • Zorgtoeslag

  De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om tegemoet te komen in de kosten van een zorgverzekering.

Uitgelicht