Individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en denkt u dat dit voorlopig zo zal blijven? Dan kunt u Individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze toeslag kunt u vrij besteden en kan ieder jaar aangevraagd worden. Het bedrag wordt 1 keer per jaar uitbetaald.

U krijgt in 2020:

 • € 451 als u alleenstaand bent
 • € 526 als u alleenstaand bent met kinderen tot 12 jaar
 • € 601 als u alleenstaand bent met tenminste 1 kind in de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar
 • € 601 als u gehuwd of samenwonend
 • € 601 als u gehuwd of samenwonend bent met kinderen tot 12 jaar
 • € 676 als u gehuwd of samenwonend bent met tenminste 1 kind in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

 • U bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd
 • U heeft 3 jaar of langer een minimaal inkomen en geen of weinig vermogen (spaargeld of bezittingen).
 • Uw inkomen was de afgelopen 36 maanden gemiddeld niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm (Rijksoverheid.nl) 
 • U heeft geen zicht op inkomensverbetering
 • De afgelopen 12 maanden heeft u geen maatregel opgelegd gekregen voor het niet nakomen van de arbeids- of re-integratieplicht. Deze verplichting houdt bijvoorbeeld in dat u er alles aan doet om werk te zoeken en te behouden