Mobility Mentoring

Gemeente Alphen aan den Rijn is eind  2017 gestart met een pilot Mobility Mentoring. Dit betekent dat de gemeente in haar dienstverlening rekening houdt met de impact van (chronische) stress op het gedrag van mensen zodat ze meer eigen regie kunnen voeren. Het uiteindelijke doel is een situatie te bereiken waarin geen sprake meer is van stress, waardoor de inwoner weer in staat is prioriteiten te stellen en problemen op te lossen.

Mobility Mentoring zet de inwoner centraal

In onze dienstverlening zetten we de inwoner centraal en niet de regels. We gaan uit van mogelijkheden en bieden ondersteuning die de inwoner in zijn kracht brengt. Hierdoor kan hij of zij een duurzaam en stabiel leven opbouwen Dit doen we door de inwoner bewuster en zelfsturend aan de volgende leefgebieden te laten werken:

  • stabiliteit van gezinsleden en huisvesting
  • welzijn: psychische en fysieke gezondheid
  • financieel beheer
  • schulden en spaargeld
  • werk en carrière
  • invloed op inkomsten

Mobility Mentoring neemt stress als vertrekpunt en ondersteunt een huishouden/gezin om een ontwikkeling te maken van een onoverzichtelijke situatie naar een overzichtelijke situatie. De startvraag is: wat heb je nodig om stressvrij te zijn? Daarna worden de stappen beloond waardoor klanten meer in actie komen, meer geloven in zichzelf en zelfverzekerder worden. Vanaf 1 september 2017 wordt op het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn gewerkt vanuit de principes van Mobility Mentoring.

Waarom Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn?

Voor het uitvoeren van de pilot is gekozen voor Gemeente Alphen aan den Rijn omdat de gemeente de toegang tot de sociale dienstverlening integraal heeft georganiseerd en omdat alle medewerkers getraind zijn in Sturen op Zelfsturing. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.  Platform 31 en Hogeschool Utrecht begeleiden het pilotonderzoek. Het eindrapport verwachten we eind 2019.