Participatieverklaringstraject nieuwe statushouders

Nieuwe statushouders die in de gemeente Alphen aan den Rijn komen wonen, volgen vanaf 2016 verplicht een participatieverklaringstraject. Dit traject maakt onderdeel uit van het Actieplan Spoedzoekers, een gemeentelijk stappenplan voor huisvesting van spoedzoekers.

In het plan staat beschreven hoe de gemeente ervoor zorgt dat statushouders goed kunnen ‘meedraaien’ in onze samenleving. Zij maken op hierdoor op verschillende manieren kennis met vier kernwaarden van de Nederlandse samenleving: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Onderdelen van het traject zijn bijvoorbeeld:

  • een budgetcursus
  • een cursus digitale vaardigheden
  • kennisvergroting van gezonde voeding
  • seksualiteit en het verenigingsleven.

Wanneer de statushouder het traject goed heeft doorlopen, ondertekenen de statushouder en een gemeentebestuurder een Participatieverklaring. Dit betekent dat de statushouder goed is geïntegreerd in de Alphense samenleving. Voor de uitvoering van dit traject werkt de gemeente samen met Tom in de buurt, BOOST en Alphen Beweegt.

Uitgelicht