Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Door de coronacrisis komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Het kabinet creëert daarom de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens:

  • die door de coronacrisis een aanzienlijke inkomensterugval hebben
  • die daardoor noodzakelijke kosten voor het levensonderhoud zoals woonlasten niet meer kunnen voldoen, en
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende hulp bieden.

De gemeente is bezig om deze regeling uit te voeren. U kunt nog geen aanvraag doen voor de TONK. Het aanvraagformulier komt eind maart 2021 beschikbaar.

U kunt zich wel alvast melden via het contactformulier (TONK), dan ontvangt u bericht van ons als de aanvraag via deze webpagina gedaan kan worden. De ondersteuning is met terugwerkende kracht aan te vragen voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.