Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

ZZP'ers en zelfstandige ondernemers kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen als zij door de corona-crisis hun inkomen grotendeels kwijt raken. Hierdoor hebben zij een betere kans om het bedrijf te kunnen voortzetten.

De huidige Tozo-regeling (Tozo 2) wordt vanaf 1 oktober 2020 verlengd (Tozo 3). Aanvragen is mogelijk vanaf maandag 12 oktober 2020 om 9.00 uur.

Heeft u al eerder Tozo ontvangen en is dat niet langer dan 3 maanden geleden? Dan kunt u een versnelde aanvraag doen voor inkomensondersteuning vanaf 1 oktober.

Heeft u niet eerder Tozo ontvangen, of is dat langer dan 3 maanden geleden? Dan doet u een nieuwe aanvraag.

U kunt een aanvraag doen voor:

Meer over de Tozo vanaf 1 oktober 2020 (Tozo 3)

Waarom Tozo 3?

Tozo 2 loopt 1 oktober 2020 af, maar het coronavirus heeft aanhoudende impact op onze samenleving en economie. Steun blijft van belang voor behoud van werk en inkomen en voor sectoren die het zwaarst getroffen worden. Zelfstandig ondernemers kunnen zich waar nodig voorbereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Gemeenten ondersteunen zelfstandig ondernemers daarbij. 

Voor wie is Tozo 3?

 • Tozo 3 is er voor de zelfstandige die: 
  • een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of  
  • wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en
  • aan de voorwaarden voldoet.
 • Vanaf april 2021: Voor ondernemers die minder dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) bezitten. Vanaf oktober 2020 t/m maart 2021 geldt deze voorwaarde nog niet.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. Tozo 2?

 • Verlenging Tozo tot 1 juli 2021
 • Vanaf april 2021: Ondernemers met beschikbare geldmiddelen, in de vorm van (zowel zakelijk als privé) contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d., van bij elkaar meer dan € 46.520 kunnen onder Tozo 3 geen aanspraak meer maken op de Tozo-uitkering levensonderhoud. De zelfstandige verklaart bij de aanvraag dat zijn huishouden niet meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen bezit. Tot en met maart 2021 geldt deze beperkte vermogenstoets nog niet.
 • Gemeenten bieden extra ondersteuning aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.