Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

ZZP'ers en zelfstandige ondernemers kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen als zij door de corona-crisis hun inkomen grotendeels kwijt raken. Hierdoor hebben zij een betere kans om het bedrijf te kunnen voortzetten.

U kunt een aanvraag doen voor:

Meer over de Tozo vanaf 1 oktober 2020 (Tozo 3)

Waarom Tozo 3?

Tozo 2 loopt 1 oktober 2020 af, maar het coronavirus heeft aanhoudende impact op onze samenleving en economie. Steun blijft van belang voor behoud van werk en inkomen en voor sectoren die het zwaarst getroffen worden. Zelfstandig ondernemers kunnen zich waar nodig voorbereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Gemeenten ondersteunen zelfstandig ondernemers daarbij. 

Voor wie is Tozo 3?

 • Tozo 3 is er voor de zelfstandige die: 
  • een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of  
  • wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en
  • aan de voorwaarden voldoet.
 • Vanaf april 2021: Voor ondernemers die minder dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) bezitten. Vanaf oktober 2020 t/m maart 2021 geldt deze voorwaarde nog niet.
Tozo en Brexit

De Brexit-deal heeft ook gevolgen voor de Tozo. Vanaf 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk niet meer gerekend tot de EU of EER. In bestaande gevallen kunnen reeds verstrekte uitkeringen en leningen aan VK-burgers doorlopen. VK-burgers, die vóór 31 december 2020 wonen en een bedrijf hebben in Nederland, blijven ook na 31 december 2020, voor het vaststellen van het verblijfsrecht behandeld worden als EU-burger. VK-burgers die na het einde van de overgangsperiode (dus op of na 1 januari 2021) naar Nederland komen om hier te verblijven, worden voor het vaststellen van het verblijfsrecht behandeld als burgers van buiten de EU (ofwel derdelanders).

De Tozo staat onder bepaalde voorwaarden ook open voor grensondernemers (via de Tozo). Ondernemers die wonen in de EU, EER of Zwitserland en op 17 maart 2020 een bedrijf ingeschreven hadden staan in Nederland, kunnen in aanmerking komen voor de lening bedrijfskapitaal. Ondernemers die wonen in Nederland en op 17 maart 2020 een bedrijf ingeschreven hadden staan in de EU, EER of Zwitserland kunnen in aanmerking komen voor de uitkering levensonderhoud. Omdat vanaf 1 januari 2021 het VK niet meer gerekend wordt tot de EU of EER en Zwitserland, moeten nieuwe aanvragen van ondernemers met een bedrijf gevestigd in het VK worden afgewezen.

Ondernemers die op basis van de Trozo al een lening bedrijfskapitaal of uitkering levensonderhoud hebben ontvangen, mogen deze behouden (ook in 2021). Zij hebben echter geen recht meer op een uitkering of (aanvullende lening) als zij een nieuwe aanvraag doen op of ná 1 januari 2021 (voor Tozo 3 en/of 4).

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. Tozo 2?
 • Verlenging Tozo tot 1 juli 2021
 • Vanaf april 2021: Ondernemers met beschikbare geldmiddelen, in de vorm van (zowel zakelijk als privé) contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d., van bij elkaar meer dan € 46.520 kunnen onder Tozo 3 geen aanspraak meer maken op de Tozo-uitkering levensonderhoud. De zelfstandige verklaart bij de aanvraag dat zijn huishouden niet meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen bezit. Tot en met maart 2021 geldt deze beperkte vermogenstoets nog niet.
 • Gemeenten bieden extra ondersteuning aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.
Let op: ​​​​​​aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar

Had u een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering? Houd rekening met de volgende zaken:

Controle

Uw gemeente gaat controleren of u recht had op de Tozo. Mogelijk vraagt de gemeente aanvullende bewijsstukken op over bijvoorbeeld het urencriterium of uw inkomen (uit onderneming). Lever deze bewijsstukken op tijd aan.

Financiële aandachtspunten

 • Ontvangt u een eindejaarsuitkering, 13e maand of winstdelingsregeling? Geef dit, net als overige wijzigingen in uw inkomen, op bij uw gemeente als inkomen. De maanden die betrekking hebben op uw Tozo-uitkering worden verrekend met uw uitkering.
 • Moet u een Tozo-uitkering terugbetalen? Doe dit dan zoveel mogelijk dit jaar en voorkom extra kosten. Wanneer u (een deel van) uw Tozo-uitkering terug moet betalen in 2020 en dat lukt niet volledig voor 1 januari 2021, dan kan de gemeente het bedrag dat u moet terugbetalen verhogen met  een bedrag voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze extra kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via uw belastingaangifte. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.

Belastingaangifte

Doe in 2021 aangifte inkomensbelasting en geef daarbij uw Tozo-uitkering als inkomen op.

 • Heeft u of uw partner inkomen uit loondienst of uitkering tijdens de periode dat u een Tozo-uitkering ontvangt? Let op: U heeft mogelijk te weinig belasting betaald dit jaar. Daarom moet u mogelijk volgend jaar bij de aangifte extra inkomstenbelasting betalen. Zet hier alvast geld voor apart. (Kijk hier voor meer informatie onder 'Tozo-uitkering en een partner?').

Geef wijzigingen door

Is uw situatie sinds het aanvragen van de Tozo gewijzigd? Geef dit dan zo snel mogelijk door bij uw gemeente. Denk hierbij naast veranderingen in uw netto-inkomen ook aan uw huishoudsamenstelling, verhuizing of het stoppen met uw onderneming.

Voor meer informatie kunt u onderstaande pdf downloaden.
Download 'Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar'.pdf (94,3kB)