Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo wordt vanaf 1 juni 2020 verlengd. De regels voor de Tozo veranderen vanaf die datum. Zo gaat de Tozo vanaf 1 juni 2020 wel een partnertoets kennen. U kunt nu geen 'Tozo 1' meer aanvragen: dat kon tot 1 juni 2020. Het aanvraagformulier voor 'Tozo 2' is rond 15 juni 2020 gereed. Meer informatie over de Tozo 2 leest u nu alvast in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Wat is Tozo

ZZP'ers en zelfstandige ondernemers kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen als zij door de corona-crisis hun inkomen grotendeels kwijt raken. Hierdoor hebben zij een betere kans om het bedrijf te kunnen voortzetten.

Wij vragen u om alleen gebruik te maken van de regeling als het echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Tozo bestaat uit 2 delen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Hieronder ziet u de voorwaarden die golden voor Tozo 1. Er gelden aanvullende voorwaarden voor Tozo 2: deze leest u hier binnenkort.

Inkomensondersteuning (uitkering)

U kunt een aanvulling op uw inkomen aanvragen:

 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van de gezinssituatie. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) per maand voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar gelden lagere bedragen.
 • Als u met een partner gehuwd bent/samenwoont die ook zelfstandig ondernemer is kan maar één persoon deze aanvraag doen
 • U hoeft de financiële ondersteuning niet terug te betalen.
 • De ondersteuning kan worden aangevraagd voor maximaal 3 (aaneengesloten) maanden tussen 1 maart en 31 augustus 2020
 • U moet de aanvraag vóór 1 juni 2020 indienen.

Let op: als u al Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) ontvangt, kunt u geen aanvraag voor inkomensondersteuning vanuit de Tozo-regeling doen.

Lening bedrijfskapitaal

U kunt ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening is bedoeld om liquiditeitsproblemen op te lossen en bedraagt maximaal € 10.157:

 • U moet deze lening wel later terugbetalen
 • De lening is rentedragend: het percentage is 2%.

 • Uw leeftijd is tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
  • Bent u gepensioneerd en zelfstandige? Dan kunt u geen inkomensondersteuning maar wel een lening bedrijfskapitaal aanvragen
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • U woont en verblijft rechtmatig in de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop
 • Uw onderneming wordt uitgeoefend in Nederland (hoeft niet in de eigen gemeente) of de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U bent de onderneming gestart vóór 17 maart 2020, 18.45 uur 
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uren per jaar (dat is gemiddeld 23,5 uur per week) in de eigen onderneming

Wie een beroep doet op de regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan moet de gemeente de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen. 

Door de inkomensondersteuning aan te vragen verklaart u dat uw inkomen beneden het voor u geldende sociaal minimum is als gevolg van de coronacrisis.

U kunt nog geen aanvraag doen voor Tozo 2. Het aanvraagformulier komt rond 15 juni 2020 beschikbaar. Tozo 1 aanvragen kon tot en met 31 mei 2020.

Goed om te weten

Wilt u, nadat u een aanvraag Tozo heeft gedaan, een wijziging in uw persoonlijke situatie doorgeven? Zoals:

 • een wijziging van inkomen in de periode waarover u de ondersteuning ontvangt
 • het tijdelijk ergens anders verblijven (bijv. ziekenhuis, inrichting of detentie) of binnenkort gaan verhuizen
 • het langer dan 4 weken verblijven (voor bijv. vakantie) in het buitenland
 • het gaan trouwen, geregistreerd partnerschap aangaan, samenwonen of scheiden?

Stuur dan een e-mail naar serviceplein-administratie@alphenaandenrijn.nl met uw volledige naam, geboortedatum en de reden.

Let op: Het bedrag dat u voor inkomensondersteuning ontvangt wordt gezien als inkomen. Begin 2021 ontvangt u dan een jaaropgave van de gemeente.