Tozo - inkomensondersteuning

Als u ZZP'er of zelfstandige ondernemer bent kunt u een tijdelijke financiële ondersteuning (voor levensonderhoud) aanvragen als u door de corona-crisis uw inkomen grotendeels kwijt raakt. Hierdoor heeft u een betere kans om het bedrijf te kunnen voortzetten.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van de gezinssituatie. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige en evt. partner van toepassing is. Dat komt neer op:

 • Tot 1 juli: maximaal € 1.503,31 (netto) per maand voor gehuwden, of maximaal € 1.052,32 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar
 • Vanaf 1 juli: maximaal € 1.512,90 (netto) per maand voor gehuwden, of maximaal en € 1.059,03 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.

Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar gelden lagere bedragen. 

Als u met een partner gehuwd bent/samenwoont die ook zelfstandig ondernemer is kan maar één persoon deze aanvraag doen.

De ondersteuning kan worden aangevraagd voor maximaal 4 maanden tussen 1 juni en 30 september 2020. U moet de aanvraag vóór 1 oktober 2020 indienen.

U hoeft de financiële ondersteuning niet terug te betalen.

Let op: als u al Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) ontvangt, kunt u geen aanvraag voor inkomensondersteuning vanuit de Tozo-regeling doen.

 • Uw leeftijd is tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • U woont en verblijft rechtmatig in de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop
 • Uw onderneming wordt uitgeoefend in Nederland (hoeft niet in de eigen gemeente) of de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U bent de onderneming gestart vóór 17 maart 2020, 18.45 uur 
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uren per jaar (dat is gemiddeld 23,5 uur per week) in de eigen onderneming en besteedt meer tijd aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden.

U vult in op uw aanvraag:

 • Naam en rechtsvorm onderneming
 • KvK-nummer en datum inschrijving KvK
 • Datum waarop u als ZZP'er of zelfstandig ondernemer aan het werk bent gegaan
 • Naam en burgerservicenummer (BSN) partner (indien van toepassing)
 • Voor welke maanden u inkomensondersteuning aanvraagt
 • Nettoinkomsten van u en uw partner (indien van toepassing)
 • IBAN-nummer voor uitbetaling

Stuur mee als bijlagen:

 • Kopie van uw paspoort of ID-kaart
 • Kopie van bankafschrift of bankpas met uw naam en bankrekeningnummer
 • Als u een partner heeft, ook:

Inloggen gaat met DigiD. Let op: net als bij internetbankieren heeft deze site een 'sessie-time-out'. Dat betekent dat wanneer u 15 minuten niet verder klikt, het formulier wordt afgesloten. Nog geen DigiD? Vraag deze dan tijdig aan op www.digid.nl

Tozo - verlenging aanvragen (als u al eerder Tozo heeft ontvangen) » 

Tozo - inkomensondersteuning aanvragen (als u niet eerder Tozo heeft ontvangen) >>

Aanvragen voor inkomensondersteuning worden binnen 4 weken getoetst en afgehandeld. 

Goed om te weten

Partnertoets

Bij deze aanvraag is het inkomen van uw partner van belang. 

Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie tijdig door

Wie een beroep doet op de Tozo-regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op de financiële ondersteuning te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan moet de gemeente de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen. 

Wilt u, nadat u een aanvraag Tozo heeft gedaan, een wijziging in uw persoonlijke situatie doorgeven? Zoals:

 • een wijziging van inkomen in de periode waarover u de ondersteuning ontvangt
 • het tijdelijk ergens anders verblijven (bijv. ziekenhuis, inrichting of detentie) of binnenkort gaan verhuizen
 • het langer dan 4 weken verblijven (voor bijv. vakantie) in het buitenland
 • het gaan trouwen, geregistreerd partnerschap aangaan, samenwonen of scheiden?

Stuur dan een e-mail naar serviceplein-administratie@alphenaandenrijn.nl met uw volledige naam, geboortedatum en de reden.