Tozo - inkomensondersteuning (Tozo 3)

Als u ZZP'er of zelfstandige ondernemer bent kunt u een tijdelijke financiële ondersteuning (voor levensonderhoud) aanvragen als u door de corona-crisis uw inkomen grotendeels kwijt raakt. Hierdoor heeft u een betere kans om het bedrijf te kunnen voortzetten.

Hoogte bedrag

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van de gezinssituatie. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige en eventuele partner van toepassing is. Dat komt neer op:

 • maximaal € 1.512,90 (netto) per maand voor gehuwden, of
 • maximaal € 1.059,03 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. 
 • Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar gelden lagere bedragen. 

U hoeft de financiële ondersteuning niet terug te betalen.

Let op: als u al Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) ontvangt, kunt u geen aanvraag voor inkomensondersteuning vanuit de Tozo-regeling doen.

Aanvraagperiode

 • De ondersteuning kan worden aangevraagd voor de periode oktober 2020 tot en met maart 2021. Aanvragen voor ondersteuning tot en met september 2020 kan nu niet meer.
 • U hoeft niet in 1x voor 6 maanden aan te vragen. U kunt later opnieuw een aanvraag doen als dat nodig is.
 • In oktober en november 2020 kunt u nog met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober aanvragen.
 • Vanaf december 2020 kunt u alleen nog een aanvraag voor de uitkering doen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet.

Partner

Als u met een partner gehuwd bent/samenwoont die ook zelfstandig ondernemer is kan maar één persoon deze aanvraag doen. Het inkomen van uw partner kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering.

Vermogenstoets

De eerder aangekondigde beperkte vermogenstoets gaat gelden vanaf april 2021. U kunt nu nog geen aanvraag doen voor inkomensondersteuning vanaf april 2021. 

 • Uw leeftijd is tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • U woont en verblijft rechtmatig in de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop
 • Uw onderneming wordt uitgeoefend in Nederland (hoeft niet in de eigen gemeente) of de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U bent de onderneming gestart vóór 17 maart 2020, 18.45 uur 
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uren per jaar (dat is gemiddeld 23,5 uur per week) in de eigen onderneming en besteedt meer tijd aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden.

U vult in op uw aanvraag:

 • Naam en rechtsvorm onderneming
 • KvK-nummer en datum inschrijving KvK
 • Datum waarop u als ZZP'er of zelfstandig ondernemer aan het werk bent gegaan
 • Naam en burgerservicenummer (BSN) partner (indien van toepassing)
 • Voor welke maanden u inkomensondersteuning aanvraagt
 • Nettoinkomsten van u en uw partner (indien van toepassing)
 • IBAN-nummer voor uitbetaling

Stuur mee als bijlagen:

 • Kopie van uw geldige paspoort of ID-kaart (kopie rijbewijs voldoet niet)
 • Kopie van bankafschrift of bankpas met uw naam en bankrekeningnummer
 • Als u een partner heeft, ook:
  • Kopie geldig paspoort of ID-kaart partner (kopie rijbewijs voldoet niet)
  • Verklaring partner akkoord met aanvraag

Heeft u niet eerder een Tozo-uitkering ontvangen, of is deze langer dan 3 maanden geleden beëindigd? Doe dan een nieuwe aanvraag.

Tozo - nieuwe aanvraag doen 

Heeft u eerder een Tozo-uitkering ontvangen en is deze niet langer dan 3 maanden geleden beëindigd? Dan kunt u een verlenging aanvragen en hoeft u niet alle gegevens opnieuw aan te leveren. U verklaart wel dat uw gegevens niet zijn gewijzigd ten opzichte van uw vorige aanvraag.

Tozo - verlenging aanvragen

Aanvragen voor Tozo-inkomensondersteuning worden binnen 4 weken getoetst en afgehandeld.

Goed om te weten

Geef wijzigingen tijdig door

Wie een beroep doet op de Tozo-regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op de financiële ondersteuning te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan moet de gemeente de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen. 

Als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie terwijl u een uitkering krijgt, ben u verplicht dit aan ons door te geven. Dit kan gaan om bijvoorbeeld:

 • een wijziging van inkomen in de periode waarover u de ondersteuning ontvangt
 • het tijdelijk ergens anders verblijven (bijv. ziekenhuis, inrichting of detentie) of binnenkort gaan verhuizen
 • het langer dan 4 weken verblijven (voor bijv. vakantie) in het buitenland
 • het gaan trouwen, geregistreerd partnerschap aangaan, samenwonen of scheiden?

Stuur dan een e-mail naar serviceplein-administratie@alphenaandenrijn.nl met uw volledige naam, geboortedatum en de reden.

‚ÄčTozo - lening bedrijfskapitaal

U kunt ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening is bedoeld om liquiditeitsproblemen op te lossen en bedraagt maximaal € 10.157.