Tozo - inkomensondersteuning (Tozo 3)

Als u ZZP'er of zelfstandige ondernemer bent kunt u een tijdelijke financiële ondersteuning (voor levensonderhoud) aanvragen als u door de coronacrisis uw inkomen grotendeels kwijt raakt. Hierdoor heeft u een betere kans om het bedrijf te kunnen voortzetten.

Hoogte bedrag

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van de gezinssituatie. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige en eventuele partner van toepassing is. Dat komt neer op een maximale netto aanvulling tot:

Voor gehuwden en samenwonenden:

 • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.536,34;
 • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.620,74
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.340,93
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.033,66
 • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 838,25
 • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 530,98

voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

 • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.075,44;
 • van 18 tot 21 jaar € 265,49

U hoeft de financiële ondersteuning niet terug te betalen.

Let op: als u al Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) ontvangt, kunt u geen aanvraag voor inkomensondersteuning vanuit de Tozo-regeling doen.

Aanvraagperiode

 • Tozo 3 loopt nog tot en met 31 maart 2021. 
 • Vanaf 1 februari 2021 kan de ondersteuning worden aangevraagd met terugwerkende kracht van 1 maand. Aanvragen voor ondersteuning van meer voorgaande maanden kan niet meer.
 • U hoeft niet in 1x voor alle maanden aan te vragen. U kunt later opnieuw een aanvraag doen als dat nodig is.

Partnertoets

Als u met een partner gehuwd bent/samenwoont die ook zelfstandig ondernemer is kan maar één persoon deze aanvraag doen. Let op: Het inkomen van uw partner telt mee. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum dan krijgt u geen Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum, dan heeft u wel recht op Tozo. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

 • Uw leeftijd is tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • U woont en verblijft rechtmatig in de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop
 • Uw onderneming wordt uitgeoefend in Nederland (hoeft niet in de eigen gemeente) of de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U bent de onderneming gestart vóór 17 maart 2020, 18.45 uur 
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uren per jaar (dat is gemiddeld 23,5 uur per week) in de eigen onderneming en besteedt meer tijd aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden.

U vult in op uw aanvraag:

 • Naam en rechtsvorm onderneming
 • KvK-nummer en datum inschrijving KvK
 • Datum waarop u als ZZP'er of zelfstandig ondernemer aan het werk bent gegaan
 • Naam en burgerservicenummer (BSN) partner (indien van toepassing)
 • Voor welke maanden u inkomensondersteuning aanvraagt
 • Netto-inkomsten van u en uw partner (indien van toepassing)
 • IBAN-nummer voor uitbetaling

Stuur mee als bijlagen:

 • Kopie van uw geldige paspoort of ID-kaart (kopie rijbewijs voldoet niet)
 • Kopie van bankafschrift of bankpas met uw naam en bankrekeningnummer
 • Als u een partner heeft, ook:
  • Kopie geldig paspoort of ID-kaart partner (kopie rijbewijs voldoet niet)
  • Verklaring partner akkoord met aanvraag

Heeft u niet eerder een Tozo-uitkering ontvangen, of is deze langer dan 3 maanden geleden beëindigd? Doe dan een nieuwe aanvraag.

Tozo - nieuwe aanvraag doen » 

Heeft u eerder een Tozo-uitkering ontvangen en is deze niet langer dan 3 maanden geleden beëindigd? Dan kunt u een verlenging aanvragen en hoeft u niet alle gegevens opnieuw aan te leveren. U verklaart wel dat uw gegevens niet zijn gewijzigd ten opzichte van uw vorige aanvraag.

Tozo - verlenging aanvragen »

Aanvragen voor Tozo-inkomensondersteuning worden binnen 4 weken getoetst en afgehandeld.

Goed om te weten

Geef wijzigingen tijdig door

Wie een beroep doet op de Tozo-regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op de financiële ondersteuning te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan moet de gemeente de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen. 

Als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie terwijl u een uitkering krijgt, ben u verplicht dit aan ons door te geven. Dit kan gaan om bijvoorbeeld:

 • een wijziging van inkomen in de periode waarover u de ondersteuning ontvangt
 • het tijdelijk ergens anders verblijven (bijv. ziekenhuis, inrichting of detentie) of binnenkort gaan verhuizen
 • het langer dan 4 weken verblijven (voor bijv. vakantie) in het buitenland
 • het gaan trouwen, geregistreerd partnerschap aangaan, samenwonen of scheiden?

Stuur dan een e-mail naar serviceplein-administratie@alphenaandenrijn.nl met uw volledige naam, geboortedatum en de reden.

‚ÄčTozo - lening bedrijfskapitaal

U kunt ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening is bedoeld om liquiditeitsproblemen op te lossen en bedraagt maximaal € 10.157.