Tozo - lening bedrijfskapitaal

Als u ZZP-er of zelfstandig ondernemer bent en uw bedrijf door de coronacrisis in financiële problemen komt, kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening is bedoeld om liquiditeitsproblemen op te lossen en bedraagt maximaal € 10.157:

 • U moet deze lening wel later terugbetalen
 • De lening is rentedragend: het percentage is 2%.

Heeft u vóór 1 juni 2020 al een lening bedrijfskapitaal aangevraagd maar het totaalbedrag nog niet bereikt? Dan kunt u opnieuw een aanvraag doen, zolang u het maximale bedrag niet overschrijdt.

Als een lening wordt toegekend, dan ontvangt u bij de beschikking een overeenkomst van geldlening in 2-voud. Hiervan stuurt u één exemplaar ondertekend terug:

 • Zijn er meerdere vennoten in het bedrijf, dan tekenen alle vennoten mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Heeft u een partner? Dan tekent eveneens de partner mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat geldt ook als hij/zij geen vennoot is.

 • Uw leeftijd is minimaal 18 jaar
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • U woont en verblijft rechtmatig in de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop
 • Uw onderneming wordt uitgeoefend in Nederland (hoeft niet in de eigen gemeente) of de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U bent de onderneming gestart vóór 17 maart 2020, 18.45 uur 
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uren per jaar (dat is gemiddeld 23,5 uur per week) in de eigen onderneming en besteed meer tijd aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden
 • Er is géén surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verkregen voor uw bedrijf, uzelf of één van de vennoten of leden waarmee u het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent
 • Als u een partner heeft, gaat deze akkoord met uw aanvraag. Uw partner is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de lening die u aangaat.

Inloggen gaat met DigiD. Let op: net als bij internetbankieren heeft deze site een 'sessie-time-out'. Dat betekent dat wanneer u 15 minuten niet verder klikt, het formulier wordt afgesloten. Nog geen DigiD? Vraag deze dan tijdig aan op www.digid.nl.

U vult in op uw aanvraag:

 • Naam en rechtsvorm onderneming
 • KvK-nummer en datum inschrijving KvK
 • Datum waarop u als ZZP'er of zelfstandig ondernemer aan het werk bent gegaan
 • Burgerservicenummer (BSN) partner (indien van toepassing)
 • Bedrag dat u wilt lenen
 • IBAN-nummer voor uitbetaling
 • Eerder ontvangen staatssteun in 2018, 2019 en 2020.

Stuur mee als bijlagen:

 • Toelichting van uw aanvraag met bedrijfsactiviteiten, bedrijfskosten, omzet, vermogen, evt. benutte regelingen
 • Jaarcijfers 2019 (concept of interne jaaroverzicht met balans en resultatenrekening)
 • Kopie bankafschriften zakelijk én privé van de laatste maand met het saldo en de mutaties, met daarop adres duidelijk zichtbaar
 • Kopie paspoort of ID-kaart
 • Als u een partner heeft ook:
 • Bent u DGA van een BV? Dan ook:
  • meest recente aangifte Inkomstenbelasting
  • overzicht van de bedrijfsstructuur (als de onderneming uit meer vennootschappen bestaat).

Tozo - lening bedrijfskapitaal aanvragen »

Aanvragen voor een lening bedrijfskapitaal worden binnen 4-8 weken getoetst en afgehandeld.

Goed om te weten

Partnertoets

Bij deze aanvraag is het inkomen van uw partner niet van belang. Uw partner is echter wel hoofdelijk aansprakelijk en moet akkoord gaan met de aanvraag.

Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie tijdig door

Wie een beroep doet op de Tozo-regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op de financiële ondersteuning te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan moet de gemeente de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen. 

Wilt u, nadat u een aanvraag Tozo heeft gedaan, een wijziging in uw persoonlijke situatie doorgeven? Zoals:

 • het tijdelijk ergens anders verblijven (bijv. ziekenhuis, inrichting of detentie) of binnenkort gaan verhuizen
 • het gaan trouwen, geregistreerd partnerschap aangaan, samenwonen of scheiden?

Stuur dan een e-mail naar serviceplein-administratie@alphenaandenrijn.nl met uw volledige naam, geboortedatum en de reden.