Toeslagen en vergoedingen

Regelingen en vergoedingen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u 3 jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen maar door omstandigheden extra en hoge kosten? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

 • Bijdrage voor het kopen van huishoudelijke apparaten

  Inwoners met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage voor het kopen van huishoudelijke apparaten.

 • Collectieve Zorgverzekering Minima

  Heeft u een laag inkomen, dan kunt u met een collectieve zorgverzekering van de gemeente voor een lage premie uitgebreid verzekerd zijn.

 • Kindgebonden budget

  Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage bovenop de kinderbijslag voor gezinnen met een lager- of middeninkomen.

 • Bijdrage schoolkosten (Stichting Leergeld)

  Heeft u een laag inkomen en heeft u schoolgaande kinderen? Dan kunt u tot een bepaald bedrag schoolkosten vergoed krijgen.

 • Jeugd Deelname Fonds

  Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen die willen sporten of deelnemen aan een culturele activiteit.

 • Bijdrage voor peuteropvang

  Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, dan kunt u hiervoor wellicht een bijdrage van de gemeente ontvangen.

 • Individuele studietoeslag (IST)

  Studenten vanaf 18 jaar met een arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor een studietoeslag.

 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing

  Heeft u een laag inkomen dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke situatie.