Bijdrage voor peuteropvang

Als u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, dan kunt u misschien wel een bijdrage in de kosten voor peuteropvang  ontvangen. Deze bijdrage geldt bijvoorbeeld voor:

  • gezinnen waarbij één van de ouders werkt en de andere niet
  • gezinnen waarbij beide ouders niet werken
  • ouders die geen re-integratietraject volgen
  • ouders die niet inburgeren.

  • De bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen
  • U kunt een bijdrage in de kosten krijgen voor maximaal 7 uur peuteropvang per week en voor maximaal 40 schoolweken per jaar
  • De maximum uurprijs (2021) voor dagopvang bedraagt € 8,46
  • De bijdrage wordt rechtstreeks betaald aan de kinderopvangorganisatie

Telefonisch via 14 0172 (optie 1).