Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Heeft u als zelfstandig ondernemer (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig, dan kunt u misschien beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering). Dit kan een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) zijn of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau.

 • Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau (Rijksoverheid.nl)
 • De hoogte en duur van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee
 • Het hangt van uw inkomen en vermogen af of u de uitkering moet terugbetalen
 • Het rentepercentage voor de rentedragende lening ligt wettelijk vast
 • Een bedrijfseconomisch onderzoek is doorgaans onderdeel van de procedure

De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering of voor een lening.

Let op: Ondernemers of ZZP-ers die door de coronacrisis tijdelijk in financiële problemen komen, kunnen in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor tijdelijke inkomensondersteuning of een lening voor bedrijfskapitaal. Ga hiervoor naar Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Heeft u door de coronamaatregelen moeite om de huur of de hypotheekrente te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming voor deze woonkosten. Ga hiervoor naar de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK).

 • U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd
 • U moet leven van de inkomsten uit uw bedrijf. Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen
 • De hoogte van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen
 • U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Het inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee
 • U werkt per jaar 1.225 uur of meer (gemiddeld 23,5 uur per week) voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • U hebt alle diploma's en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn 
 • Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn

Telefonisch via 14 0172, optie 1

Bent u 55 jaar of ouder, maar te jong voor AOW en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf haalt. Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen.