Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Als u ZZP'er of zelfstandige ondernemer bent kunt u een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen als u door de coronacrisis uw inkomen grotendeels kwijt raakt. Deze ondersteuning kunt u gebruiken om in uw eigen levensonderhoud te blijven voorzien.

U kunt een aanvraag doen voor:

Voor wie is Tozo 5?

Tozo 5 is er voor zelfstandigen die: 

  • Een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of  
  • Van wie het bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en
  • aan de voorwaarden voldoet.
Waarom Tozo 5?

Het coronavirus blijft impact houden op onze samenleving en economie. Steun blijft belangrijk voor behoud van werk en inkomen en voor sectoren die het zwaarst getroffen worden. Zelfstandig ondernemers kunnen zich waar nodig voorbereiden op een nieuwe toekomst, als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst.

De gemeente biedt ondersteuning aan alle zelfstandig ondernemers die problemen hebben om hun huidige bedrijf economisch rendabel te maken en zich daarom moeten heroriënteren op aanvullende en/of andere activiteiten. Of zij nu wel of niet voor Tozo of Bbz in aanmerking komen.

Werving- en selectie bureau MooiGematcht heeft, namens de gemeente en Rijnvicus, contact opgenomen met ondernemers die Tozo 2 en/of Tozo 3 hebben ontvangen. Een team van ervaren zzp’ers heeft met een belactie uitgezocht of de gemeente iets voor hen kan betekenen op het gebied van coaching, (om)scholing en/of werk. De gemeente neemt contact op met ondernemers die hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning.

Let op: (financiële) ​​​​​​aandachtspunten 

Controle

Uw gemeente kan controleren of u recht had op de Tozo. Mogelijk vraagt de gemeente aanvullende bewijsstukken op over bijvoorbeeld het urencriterium of uw inkomen (uit onderneming). Lever deze bewijsstukken op tijd aan.

Financiële aandachtspunten

  • Ontvangt u een eindejaarsuitkering, 13e maand of winstdelingsregeling? Geef dit, net als overige wijzigingen in uw inkomen, op bij uw gemeente als inkomen. De maanden die betrekking hebben op uw Tozo-uitkering worden verrekend met uw uitkering.
  • Moet u een Tozo-uitkering terugbetalen? Doe dit dan zoveel mogelijk dit jaar en voorkom extra kosten. Wanneer u (een deel van) uw Tozo-uitkering terug moet betalen in 2021 en dat lukt niet volledig voor 1 januari 2022, dan kan de gemeente het bedrag dat u moet terugbetalen verhogen met een bedrag voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze extra kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via uw belastingaangifte. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.

Belastingaangifte

Doe in 2021 en/of 2022 aangifte inkomensbelasting en geef daarbij uw Tozo-uitkering als inkomen op.

  • Heeft u of uw partner inkomen uit loondienst of uitkering tijdens de periode dat u een Tozo-uitkering ontvangt? Let op: U heeft mogelijk te weinig belasting betaald dit jaar. Daarom moet u mogelijk volgend jaar bij de aangifte extra inkomstenbelasting betalen. Zet hier alvast geld voor apart. (Kijk hier voor meer informatie onder 'Tozo-uitkering en een partner?').

Geef wijzigingen door

Is uw situatie sinds het aanvragen van de Tozo gewijzigd? Geef dit dan zo snel mogelijk door bij uw gemeente. Denk hierbij naast veranderingen in uw netto-inkomen ook aan uw huishoudsamenstelling, verhuizing of het stoppen met uw onderneming.

Voor meer informatie kunt u onderstaande pdf downloaden.
Download 'Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar'.pdf (94,3kB)

Tozo en Brexit

De Brexit-deal heeft ook gevolgen voor de Tozo. Vanaf 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk niet meer gerekend tot de EU of EER. In bestaande gevallen kunnen reeds verstrekte uitkeringen en leningen aan VK-burgers doorlopen. VK-burgers, die vóór 31 december 2020 wonen en een bedrijf hebben in Nederland, blijven ook na 31 december 2020, voor het vaststellen van het verblijfsrecht behandeld worden als EU-burger. VK-burgers die na het einde van de overgangsperiode (dus op of na 1 januari 2021) naar Nederland komen om hier te verblijven, worden voor het vaststellen van het verblijfsrecht behandeld als burgers van buiten de EU (ofwel derdelanders).

De Tozo staat onder bepaalde voorwaarden ook open voor grensondernemers (via de Tozo). Ondernemers die wonen in de EU, EER of Zwitserland en op 17 maart 2020 een bedrijf ingeschreven hadden staan in Nederland, kunnen in aanmerking komen voor de lening bedrijfskapitaal. Ondernemers die wonen in Nederland en op 17 maart 2020 een bedrijf ingeschreven hadden staan in de EU, EER of Zwitserland kunnen in aanmerking komen voor de uitkering levensonderhoud. Omdat vanaf 1 januari 2021 het VK niet meer gerekend wordt tot de EU of EER en Zwitserland, moeten nieuwe aanvragen van ondernemers met een bedrijf gevestigd in het VK worden afgewezen.

Ondernemers die op basis van de Tozo al een lening bedrijfskapitaal of uitkering levensonderhoud hebben ontvangen, mogen deze behouden (ook in 2021). Zij hebben echter geen recht meer op een uitkering of (aanvullende lening) als zij een nieuwe aanvraag doen voor Tozo 5.