Tozo - lening bedrijfskapitaal

Als u ZZP-er of zelfstandig ondernemer bent en uw bedrijf door de coronacrisis in financiële problemen komt, kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening is bedoeld om liquiditeitsproblemen op te lossen en bedraagt maximaal € 10.157:

 • U moet deze lening wel terugbetalen vanaf 1 januari 2022.
 • De lening moet binnen 5 jaar na datum verstrekking zijn terugbetaald.
 • De lening is rentedragend: het percentage is 2%. 
 • Over de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt geen rente in rekening gebracht.

Heeft u eerder al een lening bedrijfskapitaal aangevraagd maar het totaalbedrag nog niet bereikt? Dan kunt u opnieuw een aanvraag doen, zolang u het maximale bedrag niet overschrijdt.

Als een lening wordt toegekend, dan ontvangt u bij de beschikking een overeenkomst van geldlening in 2-voud. Hiervan stuurt u één exemplaar ondertekend terug:

 • Zijn er meerdere vennoten in het bedrijf, dan tekenen alle vennoten mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Heeft u een partner? Dan tekent eveneens de partner mee voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat geldt ook als hij/zij geen vennoot is.

 • Uw leeftijd is minimaal 18 jaar
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • U woont en verblijft rechtmatig in de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop
 • Uw onderneming wordt uitgeoefend in Nederland (hoeft niet in de eigen gemeente) of de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U bent de onderneming gestart vóór 17 maart 2020, 18.45 uur 
 • U voldoet aan het urencriterium: vóór 17 maart 2020 werkte u minimaal 1.225 uren per jaar (dat is gemiddeld 23,5 uur per week) in de eigen onderneming en besteedde u meer tijd aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden
 • Er is géén surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verkregen voor uw bedrijf, uzelf of één van de vennoten of leden waarmee u het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent
 • Als u een partner heeft, gaat deze akkoord met uw aanvraag. Uw partner is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de lening die u aangaat.

Inloggen gaat met DigiD. Let op: net als bij internetbankieren heeft deze site een 'sessie-time-out'. Dat betekent dat wanneer u 15 minuten niet verder klikt, het formulier wordt afgesloten. Nog geen DigiD? Vraag deze dan tijdig aan op www.digid.nl.

U vult in op uw aanvraag:

 • Naam en rechtsvorm onderneming
 • KvK-nummer en datum inschrijving KvK
 • Datum waarop u als ZZP'er of zelfstandig ondernemer aan het werk bent gegaan
 • Burgerservicenummer (BSN) partner (indien van toepassing)
 • Bedrag dat u wilt lenen
 • IBAN-nummer voor uitbetaling
 • Eerder ontvangen staatssteun in 2019, 2020 en 2021.

Stuur mee als bijlagen:

 • Toelichting van uw aanvraag met bedrijfsactiviteiten, bedrijfskosten, omzet, vermogen, evt. benutte regelingen
 • Jaarcijfers (balans en resultatenrekening) 2019 en 2020
 • Kopie bankafschriften zakelijk én privé van de laatste maand met het saldo en de mutaties, met daarop het adres duidelijk zichtbaar
 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (geen kopie rijbewijs)
 • Als u een partner heeft ook:
  • Kopie geldig paspoort of ID-kaart partner (geen kopie rijbewijs)
  • Verklaring partner akkoord met aanvraag
  • Inkomensspecificaties van betreffende aanvraagmaand(en) indien aanwezig
 • Bent u DGA van een BV? Dan ook:
  • meest recente aangifte Inkomstenbelasting
  • overzicht van de bedrijfsstructuur (als de onderneming uit meer vennootschappen bestaat).

Tozo - lening bedrijfskapitaal aanvragen »

Aanvragen voor een lening bedrijfskapitaal worden binnen 4-8 weken getoetst en afgehandeld.