Studietoeslag (IST)

Studenten met een beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met een bijbaan. De studietoeslag voorkomt dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan studenten die naast hun opleiding wel kunnen werken.

De studietoeslag bedraagt € 250 en wordt 1 keer per jaar uitbetaald. De studietoeslag kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden.

Voorwaarden

  • U woont in Alphen aan den Rijn.
  • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent niet in staat om (parttime) te werken naast uw studie
  • U heeft al langer dan 6 maanden recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming op basis van Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm (Rijksoverheid.nl)
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.295,- (alleenstaanden) of € 12.590,- (voor alleenstaande ouders of gehuwden/samenwonenden).

Aanvraag

Heeft u een vraag over de studietoeslag of wilt u deze aanvragen? Belt u dan met 14 0172 (optie 1 in het telefoonmenu). Of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Een medewerker van het Serviceplein helpt u verder.

U ontvangt van ons een aanvraagformulier. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken een brief met het besluit. 

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.