Blijverslening (levensloopbestendige woning)

Om uw woning levensloopbestendig te maken, kunt u een blijverslening aanvragen. U kunt dan (in de toekomst) langer zelfstandig thuis blijven wonen. De blijverslening kunt u ook aanvragen wanneer u of een gezinslid een specifieke zorgvraag heeft waarvoor aanpassing van de woning nodig is. U kunt denken aan de volgende aanpassingen:

 • slaapkamer en/of badkamer op de begane grond
 • bad vervangen door douchecabine
 • verhoogde toiletpot plaatsen
 • deuren verbreden
 • drempels verwijderen of verlagen
 • aanrecht op aangepaste werkhoogte

Let op: vanaf 1 januari 2020 kunt u géén Blijverslening meer aanvragen.

 • u bent huiseigenaar of individueel huurder
 • de blijverslening wordt gebruikt voor aanpassingen aan een bestaande woning
 • de aanpassingen maken uw woning levensloopbestendig of geschikt voor een specifieke zorgvraag
 • u start pas met de uitvoering van de aangevraagde aanpassingen na goedkeuring van de aanvraag

Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) leest u de voorwaarden van de SVn.

De blijverslening kent 2 varianten:

Consumptieve lening (persoonlijke lening)

 • voor huiseigenaren en huurders
 • het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000
 • de aanvrager is jonger dan 76 jaar
 • looptijd van de lening is maximaal 10 jaar
 • de aanvrager heeft schriftelijk toestemming van de verhuurder om de woning aan te passen
 • boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250)

Hypothecaire lening

 • voor huiseigenaren
 • het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000
 • de totale financiering van de woning, de bestaande hypotheek + de blijverslening mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen
 • de looptijd van de lening is afhankelijk van de hoogte van de lening en de hieraan gekoppelde looptijd (tot en met € 10.000 is de looptijd 10 jaar. Boven de € 10.000 bedraagt de looptijd 20 jaar
 • de afsluitkosten zijn € 850 ongeacht de hoogte van de lening en worden ingehouden van het totale leenbedrag
 • notariskosten zijn voor eigen rekening
 • bij verkoop van de woning kan de koper de lening niet overnemen
 • de rente is mogelijk fiscaal aftrekbaar
 • boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250)

Bekijk de huidige rentetarieven de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

 • de gemeente geeft geen bouwkundig of financieel advies
 • ZZP'ers kunnen een lening aanvragen als zij tenminste 3 jaar als zelfstandige actief zijn
 • de lening geldt niet voor VvE’s
 • de gemeente ondersteunt inwoners met een blijverslening, als aanvulling op de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Telefonisch via 14 0172 (Serviceplein) of per e-mail.

 • er wordt met u een afspraak gemaakt voor een huisbezoek met een medewerker van Participe. U ontvangt dan ook de aanvraagformulieren
 • u stuurt de ingevulde formulieren op naar de gemeente (per post of per e-mail)
 • gaat de gemeente akkoord met uw aanvraag, dan ontvangt u een toewijzingsbrief
 • daarna vraagt u de lening aan bij het Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn).
 • u ontvangt van het SVn een offerte voor de lening. Deze kunt u accepteren of afwijzen. Accepteert u de offerte, dan wordt de lening aan u verstrekt in de vorm van een bouwkrediet.

Let op. Vanaf 1 januari 2020 kunt u geen Blijverslening meer aanvragen.