Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer naar school met een aangepaste taxi(bus), vergoeding eigen vervoer, openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs of leerlingen die basisonderwijs volgen op een school op grondslag van een bepaalde godsdienst of religie (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch).

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kijken wij altijd eerst of het mogelijk is dat de leerling zelf met het openbaar vervoer gaat, of dat de ouder of een andere begeleider de leerling met het openbaar vervoer naar school brengt. Pas als dat niet mogelijk is kijken wij naar vervoer met een aangepaste taxi(bus).

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over leerlingenvervoer.

 • De reisafstand (enkele reis) van huisadres naar school is meer dan 6 kilometer
 • Het gaat om de meest geschikte school bij u in de buurt
 • De vergoeding geldt voor de dagen dat het kind naar school gaat
 • Het vervoer geldt voor schooltijden die vermeld staan in de schoolgids
 • U heeft een schoolvervoersadvies en toelaatbaarheidsverklaring samenwerkingsverband (of medische verklaring)

Bij bepaalde inkomens en schooltypen geldt een eigen bijdrage.

Leerlingenvervoer is niet bedoeld voor leerlingen met een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been of arm), bij inburgeringsscholen of voor leerlingen in het (regulier) voortgezet onderwijs. De voorwaarden kunt u inzien in de Gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer 2014 (Overheid.nl). Deze voorwaarden treden in werking met ingang van schooljaar 2014/2015.

U logt in met DigiD of u vult de organisatiegegevens in.

Vermeld op uw aanvraag:

 • gezinssamenstelling
 • geldig IBAN-nummer
 • gegevens leerling
 • burgerservicenummer (BSN) leerling
 • gegevens school
 • soort vervoer (eigen vervoer, openbaar vervoer, aangepast vervoer)
 • bij aanvraag aangepast vervoer:
  • of de leerling gebruik maakt van een rolstoel
  • schooldagen -en tijden
  • of het kind wel of niet zelfstandig kan reizen (met toelichting)
 • gegevens 2e adres (indien van toepassing)

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • inkomensverklaring beide ouders
 • schoolvervoersadvies, toelaatbaarheidsverklaring samenwerkingsverband of medische verklaring

Leerlingenvervoer aanvragen »


Voor meer informatie over leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de gemeente via: