Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor:

 • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
 • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
 • gehandicapte leerlingen in het gewone basis- en voorgezet onderwijs
 • leerlingen die naar een basisschool gaan met een bijzonder richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor moeten reizen

Wij kijken welke vorm van vervoer het meest geschikt is. Dit kan vervoer zijn per (rolstoel)taxi, met het openbaar vervoer, met eigen vervoer of fiets. Vanaf 12 jaar wordt gekeken of het mogelijk is dat de leerling zelf met het openbaar vervoer gaat of dat de ouder of begeleider naar school brengt. Als laatste mogelijkheid kan uw kind met aangepast groepsvervoer (taxibusje) naar school.

 • De reisafstand (enkele reis) van huisadres naar school is meer dan 6 kilometer
 • Het gaat om de meest geschikte school bij u in de buurt
 • Het vervoer sluit aan bij de dagen dat uw kind naar school gaat
 • Het vervoer geldt voor schooltijden die vermeld staan in de schoolgids
 • U heeft een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland)

Ouders van leerlingen op het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs, met een gezamenlijk inkomen hoger dan € 27.673 per jaar, betalen een eigen bijdrage voor het vervoer.

Leerlingenvervoer is niet bedoeld voor leerlingen met een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been of arm), bij inburgeringsscholen of voor leerlingen in het (regulier) voortgezet onderwijs.

U logt in met DigiD of u vult de organisatiegegevens in.

Vermeld op uw aanvraag:

 • IBAN-rekeningnummer waarop uitbetaald mag worden
 • gegevens leerling
 • burgerservicenummer (BSN) leerling
 • gegevens school
 • welk type vervoer u aan wilt vragen (aangepast vervoer, eigen vervoer of weekendvervoer)
 • gegevens van de school
 • gezinssamenstelling
 • of het kind wel of niet zelfstandig kan reizen (met toelichting)
 • gegevens 2e adres (indien van toepassing)

U stuurt de volgende bijlage(n) mee:

 • een inkomensverklaring beide ouders (indien van toepassing). Deze kunt u downloaden via de Belastingdienst of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543
 • een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 of 4).
 • een kopie van het Zorgarrangement voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1 en 2)
 • een kopie van de bankpas – bij een reiskostenvergoeding - met het rekeningnummer waarop u de declaraties wilt laten uitbetalen

Leerlingenvervoer aanvragen »

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0172 of u stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl ter attentie van Leerlingenvervoer.