Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht.

Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 jaar zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in. Gaat uw kind in het buitenland naar school, dan moet u dit melden bij de gemeente.

Heeft u vragen over leerplicht, verlof en vrijstelling? Stuurt u dan een e-mail naar de leerplichtambtenaar. Of u belt met 14 0172.

Meer informatie over leerplicht, kwalificatieplicht, verlof en vrijstelling (Rijksoverheid.nl)