Pgb voor Wmo-ondersteuning

Als u hulp nodig heeft om zo lang en zelfstandig mogelijk deel te nemen in de samenleving, kunt u van de gemeente mogelijk een persoonsgebonden budget (Pgb) uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgen. Een Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen om langer zelfstandig te blijven functioneren.

U kunt Pgb aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • hulp in de huishouding
 • begeleiding in het dagelijkse leven
 • dagbesteding of logeeropvang
 • woningaanpassingen
 • een rolstoel of scootmobiel

U vraagt een persoonsgebonden budget Wmo-ondersteuning aan via telefoonnummer 14 0172 (Serviceplein) of per e-mail. Zie Aanvraag.

 • U heeft een Wmo-indicatie
 • U kunt duidelijk aangeven waarom u een Persoonsgebonden budget nodig heeft.
 • U bent zelf in staat de zorg in te kopen en de bijbehorende administratie te doen
 • De zorg die u inkoopt sluit aan op het zorg- en budgetplan dat opgesteld is

 • U bepaalt zelf bij wie u zorg inkoopt
 • Als u zorg inkoopt met een Pgb dan wordt u werkgever of opdrachtgever van de hulp. U moet een administratie bijhouden en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de hulp uit het Pgb

Telefonisch via 14 0172 (Serviceplein) of per e-mail.

 • Uitvoeringsinstantie Participe beoordeelt namens de gemeente of u in aanmerking komt voor Pgb Wmo
 • Wanneer de gemeente akkoord is met uw aanvraag ontvangt u een bevestigingsbrief (beschikking). Hierna kunt u de benodigde zorg zelf verder regelen

Website Per Saldo (belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)