Ontwerp Transitievisie warmte

Hier vindt u meer informatie over de Ontwerp transitievisie Warmte. U kunt het officiële document lezen of een publieksversie lezen.

Inzien Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte kunt u hier bekijken. U kunt kiezen uit de publieksversie (verkorte versie) of de volledige versie.

Reageren

Wilt u reageren op de Transitievisie Warmte, dan moet u een zienswijze indienen.