Cliëntondersteuning

Heeft u een gesprek met een medewerker van het Serviceplein dan mag u altijd iemand meenemen. U kunt ook om een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Een cliëntondersteuner is een ervaren vrijwilliger of professional die verstand heeft van onderwerpen zoals huishoudelijke hulp, financiën of wonen met zorg. Clientondersteuning is gratis.

De cliëntondersteuner kan u helpen met het:

  • voorbereiden van het gesprek
  • voeren van het gesprek. De cliëntondersteuner gaat met u mee naar het gesprek
  • napraten over het gesprek na afloop

U kunt ook een cliëntondersteuner meenemen naar een gesprek bij Participe, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GO! voor jeugd, Tom in de Buurt, UWV, een woningcorporatie of bij een indicatiegesprek voor langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt geen cliëntondersteuning krijgen voor gesprekken met andere organisaties (bijvoorbeeld de huisarts).

Bent u mantelzorger of heeft u een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u ook gebruik maken van een cliëntondersteuner.

Meer informatie over cliëntondersteuning leest u op de website van MEE Servicepunt.

Bekijk ook de informatiefilm Neem onafhankelijke cliëntondersteuning MEE naar ons Serviceplein (YouTube).

Kosten

Cliëntondersteuning is gratis.

Aanvraag

Telefonisch via 088 - 775 20 00 (MEE Servicepunt, bereikbaar tijdens kantooruren ) of per e-mail.