Archeologische vondst Rijndijk

Langs de Rijndijk zijn mogelijk opnieuw restanten van de Romeinse Limesweg aangetroffen.

archeloos 400pxArcheologen van adviesbureau Vestigia legden tot nu toe 5 rijen palen bloot, die mogelijk behoorden tot verschillende fasen van de constructie. We zien de Romeinen als het ware 'aan het werk' in hun strijd met en tegen het water van de Rijn en haar zijgeulen. Of het inderdaad gaat om de Limesweg en een mogelijk landhoofd van een brug moet nader onderzoek uitwijzen. Daarvoor wordt onder andere een koppeling gemaakt met de resultaten van eerder onderzoek langs de Rijndijk. In ieder geval zijn de vondsten zeer bijzonder en uniek te noemen. Veel losse vondsten zijn er tot nu toe nog niet gedaan, afgezien van wat stukjes aardewerk en dierenbotten.

Afscheidscadeau

Wethouder Erfgoed Kees van Velzen neemt binnenkort afscheid en ziet dit als een afscheidscadeau. “Als wethouder is het schitterend om een steentje bij te kunnen dragen aan het vergroten van de kennis van de geschiedenis van de gemeente. En in het bijzonder de Romeinse geschiedenis, tijdens het Limesjaar nog wel. Ik ben heel blij dat er de afgelopen jaren meer aandacht voor is gekomen en we met zijn allen mooie projecten hebben neergezet. Zoals bijvoorbeeld afgelopen maart de opening van de Zwammerdamsteiger in de Oude Rijn, als onderdeel van het project Ervaar de Romeinse Rijn en Vliet.'  
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente en wordt vanwege andere werkzaamheden snel afgerond. De houten palen worden bemonsterd voor verder onderzoek. Dit onderzoek gaat meer uitsluitsel geven over de datering van de verschillende fasen van de constructie.