Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Draagvlakmeting BIZ van start

De stichting VOC en de vve CVCA hebben de ambitie om de huidige twee Bedrijven Investeringszones (BIZ) voor ondernemers en vastgoedeigenaren (van niet-woningen) in het stadshart van Alphen aan den Rijn voor vijf jaar te verlengen. De komende weken voert de gemeente daarom een draagvlakmeting uit, waarin de ondernemers en de vastgoedeigenaren kunnen stemmen voor of tegen verlenging van de BIZ voor de komende vijf jaar. Wethouder Gerard van As reikte vandaag als start van de draagvlakmeting het eerste stembiljet uit voor beide BIZ-en.

Wat is een BIZ?  

Een Bedrijven Investeringszone, kortweg een BIZ, is een afgebakend gebied zoals een winkelgebied, waarbinnen ondernemers en/of eigenaren collectief investeren in levendigheid en aantrekkelijkheid van het gebied. Bijvoorbeeld met feestverlichting in de wintermaanden, via evenementen of extra groen. De afgelopen vijf jaar was er in het Stadshart zowel een BIZ voor ondernemers als ook voor de vastgoedeigenaren. De termijn van vijf jaar van deze BIZ-en is inmiddels afgelopen. De twee BIZ organisaties, stichting VOC en de vve CVCA, hechten veel waarde aan de BIZ en willen de BIZ dan ook graag weer voor vijf jaar verlengen. Hiervoor hebben zowel VOC als de CVCA een BIZ plan 2022-2026 opgesteld. Ook is een BIZ-krant gemaakt, waarin de resultaten van de BIZ in de afgelopen vijf jaar beschreven staan en de nieuwe ambities voor de komende vijf jaar. Nu is het moment aangebroken dat ondernemers en vastgoedeigenaren hun stem mogen uitbrengen voor de verlenging van de BIZ 2022-2026.   

Wethouder Gerard van As is blij met dit initiatief. “Het Stadshart is een belangrijke plek voor inwoners uit onze gemeente en regio. De afgelopen 20 jaar is veel geïnvesteerd in de herontwikkeling van het Stadshart, maar het blijft nodig om de handen ineen te slaan en gezamenlijk als gemeente, ondernemers en eigenaren te investeren in een aantrekkelijk en levendig Stadshart. Ik ben dan ook blij om te zien dat de VOC en de CVCA de BIZ weer voor de komende vijf jaar willen continueren en ik hoop op een positieve uitkomst.”  

Draagvlakmeting van start 

Om de BIZ-en daadwerkelijk in te voeren, organiseert de gemeente nu een draagvlakmeting onder de ondernemers én onder de vastgoedeigenaren (van niet-woningen). Pas bij voldoende steun is de BIZ voor vijf jaar weer een feit. Tot maandag 16 mei 2022 kunnen de ondernemers en vastgoedeigenaren hierover stemmen. Op 18 mei worden de stemmen geteld en de uitslag bekend gemaakt.  

BIZ