Gemeente, VOA en EDBA slaan handen ineen om overgang naar aardgasvrij wonen te versnellen

Op dinsdag 26 april hebben Gemeente Alphen aan den Rijn, Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) en de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) een intentieovereenkomst getekend om de overgang naar aardgasvrij wonen binnen onze gemeente te versnellen.

3K4A5262.jpg 78080.jpg 400De drie partijen bundelen hun kennis en expertise in de Alphense Innovatiegroep Warmte (AIW). Samen met een twintigtal lokale ondernemers wil de innovatiegroep een compleet verduurzamingsaanbod voor woningeigenaren ontwikkelen, zodat zij makkelijker keuzes kunnen maken over het aardgasvrij maken van hun woning (of de voorbereiding hierop). Het doel is om woningeigenaren te ontzorgen en toegang te geven tot innovatieve duurzame oplossingen (de best beschikbare technologie).

Versnelling warmtetransitie

Op dit moment verwarmen veel Nederlanders hun woning en water nog met aardgas. Dit gebeurt met een cv-ketel. Ook koken gaat meestal nog op aardgas. Om klimaatverandering tegen te gaan, is landelijk in het Klimaatakkoord afgesproken dat we stapsgewijs van het aardgas afgaan en overstappen op duurzame warmtebronnen zoals een elektrische warmtepomp, groen gas of een warmtenet. Dit noemen we de warmtetransitie. De warmtetransitie is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst. Stoppen met aardgas vraagt om innovatieve, duurzame oplossingen in bestaande woonwijken, waar de overgang van aardgas naar duurzame warmte helaas nog traag verloopt. De innovatiegroep is opgericht om dit proces te versnellen.

Transitievisie Warmte

De innovatiegroep is ontstaan tijdens het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) die in februari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad. In dit plan heeft de gemeente de meest geschikte, duurzame alternatieven voor aardgas in onze gemeente opgeschreven en de mogelijke warmtebronnen die we hiervoor kunnen gebruiken. Er staat in wat we de komende jaren gaan doen, hoe we dat gaan doen, met wie we daarin gaan samenwerken en waar we beginnen.

Samenwerking met lokale bedrijven. 

Een twintigtal lokale bedrijven (o.a. installateurs, aannemers, financieringsexperts) heeft actief met de gemeente, VOA en EDBA meegedacht in vier bijeenkomsten van de innovatiegroep. Zij hebben samen knelpunten en oplossingsrichtingen geformuleerd. Ook is er verkend of er draagvlak is om een lokale samenwerking op te zetten. Al deze bedrijven zien de meerwaarde in van een verdere samenwerking en de toekomstige oprichting van een Alphens WarmteCollectief (AWC) dat gezamenlijk een aanbod voor woningeigenaren ontwikkelt om te komen tot een aardgasvrije woning (of de voorbereiding hierop). Ook voert het collectief de werkzaamheden uit.

Trots op lokale samenwerking

Een twintigtal lokale bedrijven (o.a. installateurs, aannemers, financieringsexperts) heeft actief met de gemeente, VOA en EDBA meegedacht in vier bijeenkomsten van de innovatiegroep. Zij hebben samen knelpunten en oplossingsrichtingen geformuleerd. Ook is er verkend of er draagvlak is om een lokale samenwerking op te zetten. Al deze bedrijven zien de meerwaarde in van een verdere samenwerking en de toekomstige oprichting van een Alphens WarmteCollectief (AWC) dat gezamenlijk een aanbod voor woningeigenaren ontwikkelt om te komen tot een aardgasvrije woning (of de voorbereiding hierop). Ook voert het collectief de werkzaamheden uit.