Proef met ruimere openingstijden voor terrassen wordt herhaald in 2022

Tijdens de maanden van april tot en met september 2022 mogen alle horecaondernemers met terras bij wijze van pilot hun terrassen langer open houden.

Saman 400Vorig jaar is een pilot uitgevoerd met verruimde openingstijden van terrassen tijdens de zomermaanden. Bij wijze van proef kregen alle horecaondernemers de mogelijkheid om hun terrassen tijdelijk open te houden tot 00.30 in plaats van tot 23.00 uur. Vanwege de op dat moment geldende coronamaatregelen, die voorschreven dat horecaondernemers hun deuren ’s avonds vroeger moesten sluiten, kon de pilot niet worden uitgevoerd zoals bedoeld.

Daarom wordt de pilot verruimde openingstijden terrassen tijdens het komende terrasseizoen (1 april 2022 tot 1 oktober 2022) opnieuw uitgevoerd. Alle horecaondernemers in gemeente Alphen aan den Rijn met een terras mogen meedoen aan de pilot. Tijdens en na de pilot wordt een evaluatie uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Wethouder Gerard van As: “Horecaondernemers hebben twee zware jaren achter de rug. Ik hoop dat deze pilot eraan bijdraagt dat zij veel gasten mogen ontvangen op hun terras deze lente en zomer, en weer een mooie omzet kunnen draaien. Want dat is hard nodig!”

Voorwaarden voor deelname aan de pilot

Horecaondernemers die mee willen doen aan de pilot, moeten aan enkele voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moeten zij zich aanmelden bij de gemeente. Ook moeten zij omwonenden informeren, klachten registreren en meewerken aan de evaluatie die tussentijds en achteraf plaatsvindt. Op basis van de evaluatie wordt het beleid waarin de regels voor terrassen beschreven staan mogelijk aangepast. Kijk voor meer informatie op deze pagina:  https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Vergunningen_en_ontheffingen/Horecavergunningen/Terrasvergunning

Burgemeester Liesbeth Spies: “Ik roep alle inwoners op om deze lente en zomer vooral lokaal naar het terras te gaan en de horecaondernemers in onze gemeente te steunen. Ook vraag ik alle horecaondernemers en omwonenden om goed met elkaar in gesprek te blijven en rekening te houden met elkaar. Samen maken we er een mooi terrasseizoen van!”