Verplicht energielabel C voor kantoren vanaf 1 januari 2023

Bent u eigenaar van een kantoorgebouw? Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan deze eisen, dan mag u het vanaf die datum niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. De eigenaar van het kantoorpand is in principe verantwoordelijk, niet de huurder. Wel kan de huurder de eigenaar wijzen op de verplichting en hem/haar aansporen tot het nemen van maatregelen.

Uitzonderingen 

  • De verplichting geldt niet als het kantoor: 
  • Kleiner is dan 100 vierkante meter; 
  • Een monumentenstatus heeft zoals bepaald in de Erfgoedwet of aangewezen is in een verordening; 
  • Voor minder dan 50% onderdeel is van een multifunctioneel gebouw; 
  • Hoogstens nog twee jaar wordt gebruikt; 
  • Wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet; 
  • Geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen; 
  • Maatregelen moet treffen die een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.  

Regel de aanvraag nog dit jaar 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft, namens de gemeente, veel kantooreigenaren al via een brief op de hoogte gebracht van deze labelplicht. Uit onderzoek blijkt echter dat veel kantoren die gebouwd zijn na 1998 nog geen label hebben aangevraagd, terwijl ze mogelijk wel voldoen aan de label C-eis. Deze panden zijn vaak zonder aanpassingen zuinig genoeg. Regel de aanvraag daarom nog dit jaar!

Check uw energielabel 

U kunt op de website van de overheid, EP-Online.nl, nagaan of u een geregistreerd label heeft. Heeft u nog geen label en valt u onder de voorwaarden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een energie-adviseur. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat een handig stappenplan. Weet u niet of deze plicht van toepassing is op uw situatie of heeft u vragen hierover? Neem gerust contact op met ODMH via energie@odmh.nl.