Eteck wordt warmteleverancier Planetenbuurt

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met de Alrijne Zorggroep (ziekenhuis en verpleeghuis Oudshoorn) en Woonforte (woningcorporatie) een warmteleverancier geselecteerd voor een deel van de Planetenbuurt.

Zij hebben hierbij nauw samengewerkt met het Scala College (de nieuwe school in de buurt). De aanbesteding is gewonnen door de duurzame warmteleverancier Eteck. Eteck gaat samen met bovengenoemde partijen warmte alternatieven ontwikkelen om de wijk te verduurzamen en zo het aardgas verbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Alle partijen zijn erg enthousiast over deze mijlpaal. De selectie vond plaats middels een Europese aanbesteding en werd uitgevoerd als onderdeel van het project Duurzame Warmte Planetenbuurt. Met Eteck is een partij geselecteerd met een sterke visie, ruime technische kennis en praktijkervaring. Eteck heeft het ingediende plan opgesteld in samenwerking met technisch installateur Kuijpers en adviesbureau Energy Bridge. Samen zullen de partijen het plan ontwikkelen om stap voor stap het aardgasgebruik terug te brengen en een duurzaam warmte alternatief te ontwikkelen. 

Verbinding Alrijne en Scala College

De volgende mijlpaal binnen het project is het verbinden van het Alrijne ziekenhuis aan de nieuwbouw van het Scala College. Hierbij wordt mogelijk restwarmte van de huidige installaties van de Alrijne Zorggroep gebruikt. Via een warmtenet wordt deze naar het Scala College gebracht. De grootste uitdaging is de planning. In de herfst van 2022 moet de school voorzien worden van warmte en koeling. 

Aansluiting Woonforte en rest van woningeigenaren

Tegelijkertijd gaan de samenwerkende partijen verduurzamingsplannen ontwikkelen voor de wooncomplexen van woningcorporatie Woonforte in deze buurt. De huidige ketels, die de appartementen nu verwarmen, zijn aan vervanging toe. Dit is een natuurlijk moment om niet alleen te vervangen maar gelijk te verduurzamen. Ook de woningeigenaren in dit deel van de Planetenbuurt krijgen gelegenheid om hierbij aan te sluiten. Voor de lange termijn lijkt de aanleg van een warmtenet technisch en financieel gezien de meest interessante optie. Hoe dit wordt gerealiseerd werken gemeente en Eteck samen verder uit. Voor nu is het treffen van energiebeparende maatregelen een logische eerste stap. 

Subsidies

Om dit project financieel haalbaar te maken zijn subsidies nodig. Eteck, gemeente en  betrokken partijen onderzoeken nu de subsidiemogelijkheden. 

Informatie bewoners

Deelname aan het project Duurzame Warmte Planetenbuurt is vrijblijvend. Dit geldt voor alle woning- en gebouweigenaren in het gebied. Om bewoners verder te informeren over het project ontvangen zij in september een brief en volgt er, als de coronamaatregelen dit toelaten, een informatiebijeenkomst. 

Aardgasvrij Alphen aan den Rijn 

Om klimaatverandering tegen te gaan, is landelijk in het Klimaatakkoord afgesproken dat we stapsgewijs van het aardgas afgaan (uiterlijk in 2050). We stappen over op duurzame alternatieven zoals een elektrische warmtepomp, groen gas, aardwarmte of een warmtenet. Alle gemeenten maken vóór 1 januari 2022 een visie over hoe zij dit aanpakken: de Transitievisie Warmte. In dit plan beschrijven we de meest geschikte alternatieven voor aardgas in onze gemeente. De gemeente onderzoekt in vijf verkenningsgebieden al voor 2030 of het haalbaar is om van het aardgas af te gaan en welke andere manieren van verwarmen er mogelijk zijn. Hiervoor maken we een wijkuitvoeringsplan. De Planetenbuurt is het eerste verkenningsgebied waar we van start gaan.