Buurtouders zetten zich in voor Edelstenenbuurt

In de wijk Edelstenenbuurt zijn twintig buurtouders opgestaan om zich in te zetten voor een nog prettigere leefomgeving en meer veiligheid in de buurt. Op 28 december vond de aftrap plaats. Dit initiatief is ontstaan vanuit de wijk en wordt ondersteund en begeleid door de gemeente, politie en WoonForte.

De buurtouders zijn vaders en moeders uit de wijk die extra toezicht houden, een praatje maken en zonodig mensen aanspreken op ongewenst gedrag. Ze richten zich met name op jongeren. Buurtouders werken samen met vrijwilligers en professionals die verbonden zijn aan de Edelstenenbuurt, maar ook met andere ouders uit de wijk. Belangrijk is om verbinding te maken met de bewoners van de wijk, zowel jongeren als ouderen. Luisteren waar behoefte aan is in de wijk en dit bespreken met de partners. Denk aan huiswerkbegeleiding aan jongeren of het bieden van ondersteuning aan ouders.

Buurtouders worden geholpen om het contact met de wijkbewoners te versterken, zo hebben ze bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining gehad van de politie. Hoe ga je met elkaar in gesprek, waar kun je melding doen van schade in de openbare ruimte, of bij welke instantie kun je terecht voor hulp of advies. Dit zijn enkele onderwerpen die tijdens de training aan bod zijn gekomen.

Wethouder Gert-Jan Schotanus is blij met dit initiatief: “Dit is een prachtig voorbeeld van eigen verantwoordelijkheid nemen in de wijk. Door elkaar te helpen, wordt de saamhorigheid vergroot en ontstaat er een krachtige buurt. Ik wens de buurtouders heel veel plezier en succes toe.”

Hoe werkt het? 

De buurtouders houden enkele dagen per week toezicht en benaderen de jongeren met het maken van een praatje. Ze zijn als het ware de extra ogen en oren in de wijk. Veel van de jongeren uit de buurt kennen een buurtouder als buur of familielid. Jongeren hebben respect voor deze buurtouders en nemen daardoor sneller iets van hun aan. De herkenbaarheid van de buurtouders draagt bij aan de zichtbaarheid. De buurtouders zijn geen verlengstuk van de politie of de gemeente. Het is een initiatief van de ouders zelf, die vanuit betrokkenheid voor hun wijk en verantwoordelijkheid een aandeel willen leveren aan een prettige en veilige woonomgeving.

Wat is het resultaat?

Uit diverse landelijke bronnen blijkt dat het werken met buurtouders een gunstig effect heeft op het gedrag van jongeren tot 20 jaar. De algemene regels worden beter opgevolgd en er zijn minder meldingen van overlast. Bewoners geven aan een verbetering te zien in leefbaarheid en zij voelen zich bovendien meer betrokken bij de buurt. Ook in de Edelstenenbuurt verwachten we een gunstig effect te bewerkstelligen. Het project loopt zolang hieraan behoefte aan is en draagvlak voor is.

buurtouders en Gert-Jan Schotanus