Carbidschieten tijdens de jaarwisseling

In de gemeente Alphen aan den Rijn is het net als andere jaren op een beperkt aantal plekken toegestaan om carbid te schieten. Hiervoor gelden wel strenge voorwaarden, deze zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Carbitschieten Extra voorwaarden  

De gemeente wil niet dat carbidschieten leidt tot onveilige situaties of extra coronabesmettingen. Daarom moeten de initiatiefnemers dit jaar aan extra voorwaarden voldoen. Deze jaarwisseling is carbidschieten toegestaan op 31 december 2020 tussen 10.00 en 17.00 uur. Initiatiefnemers moeten uiterlijk 24 december bij de gemeente digitaal melden dat zij van plan zijn carbid te schieten. Daarbij moeten zij een plan indienen waarmee zij laten zien te voldoen aan de geldende coronamaatregelen. Op www.alphenaandenrijn.nl/carbidschieten leest u meer voorwaarden en hoe u contact opneemt. Als uw melding wordt goedgekeurd, ontvangt u uiterlijk 28 december digitaal een aanvaardingsbrief. 

Weigeren  

Het college kan het verzoek om carbidschieten weigeren in het kader van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Als er op een bepaalde locatie teveel carbidverzoeken zijn, wordt voorrang gegeven aan de vaste, jaarlijks terugkerende carbidschieters. 

Verantwoordelijkheid  

De organisator is verantwoordelijk voor een veilig verloop van het carbidschieten en het naleven van de coronaregels. De direct-omwonenden worden ruim vooraf door de organisator geïnformeerd met een huis-aan-huis brief. De eventuele toeschouwers hebben uiteraard ook een eigen verantwoording en moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Groepen bestaan maximaal uit 2 personen. Als de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komen, dan kunnen handhaving en politie aanpassingsverzoeken doen of het carbidschieten stilleggen.