Gemeente gaat door met GO! voor jeugd tot 1 januari 2023

De gemeente en GO! voor jeugd, onze uitvoerder van jeugdhulp, verlengen het samenwerkingscontract met een jaar tot 1 januari 2023. Voor ouders en cliënten die gebruik maken van jeugdhulp blijft hierdoor de continuïteit van jeugdhulp gewaarborgd.

Drie meiden zitten achter elkaar in een 'treintje'De komende periode zet de gemeente samen met GO! voor jeugd krachtig in op verdere doorontwikkeling van de jeugdhulp. Steeds meer kinderen en jongeren maken gebruik van jeugdhulp. Daarom versterken we signalering en preventie op het terrein van opvoeden en opgroeien. Er zal steviger ingezet gaan worden op de samenwerking met het onderwijs en andere samenwerkingspartners. GO! voor jeugd en het Serviceplein van de gemeente gaat beter samenwerken om betere hulpverlening aan gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden te kunnen bieden. 

Grotere instroom jeugdhulp

Financieel is jeugdhulp in alle gemeenten in het land een grote uitdaging, dat is in Alphen aan den Rijn ook het geval. De kosten van GO! voor jeugd nemen niet toe maar de uitgaven staan wel flink onder druk door ontwikkelingen waar gemeente en Go! voor jeugd geen invloed op hebben. Het aantal cliënten met jeugdhulp blijft hoog en al eerder kregen gemeenten extra kosten voor jeugdhulp voor hun kiezen als gevolg van de wijzigingen van de wet- en regelgeving van het Rijk. Zoals bij veel organisaties het geval is, heeft het Coronavirus ook impact op GO! voor jeugd.

Vervolg

De gemeente gaat onderzoeken hoe we de jeugdhulp na 2023 vormgeven met als uitgangspunt continuïteit en doorontwikkeling waarbij we de infrastructuur en de transformatie die door GO! voor jeugd gerealiseerd is, willen behouden.