Jongeren denken duurzaam mee

Nodig jongeren uit voor een duurzame dialoog. Dat was de opdracht die het college voor de zomer van de gemeenteraad meekreeg.

Het gemeentebestuur hecht er grote waarde aan dat jongeren structureel meedenken over nieuw beleid. Na uitgebreid onderzoek is er een plan van aanpak opgesteld dat vandaag is goedgekeurd door het college. Het plan van aanpak kent twee routes; er is een stroomschema voor ambtenaren om jongeren vroegtijdig te betrekken en in januari start een werkgroep die het participatiebeleid verder handen en voeten moet geven.

Plan van aanpak met twee routes

De directe aanleiding was de oproep van het kabinet om jongeren meer te betrekken bij het terugdringen van de corona pandemie. Hierdoor is meer nadruk komen te liggen op de rol die jongeren hebben in de samenleving. Om tot het gewenste plan van aanpak te komen is er onderzoek gedaan. Dit bestond uit diverse interviews met partners uit het veld, met leden van de gemeenteraad en uiteraard met jongeren zelf in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. De aanpak kent twee routes.

  1. Er is een stroomschema; een praktisch hulpmiddel waarmee alle medewerkers van de gemeente direct aan de slag kunnen om jongeren te betrekken in hun beleid. Dit stroomschema helpt medewerkers om de juiste werkvorm te kiezen die past bij jongeren en hun belevingswereld. Werkvormen zijn bijvoorbeeld Swipocratie of een live chatsessie.
  2. Er wordt een werkgroep ingesteld die het jongerenparticipatiebeleid realiseert, coördineert en borgt. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van jongeren uit de doelgroep,  medewerkers van de gemeente en partners uit de samenleving.

Meedoen in de werkgroep

De werkgroep Jeugdparticipatie start in januari met een talkshow. Tijdens deze aftrap gaan  jongeren in gesprek met collegeleden, raadsleden, ambtenaren en samenwerkingspartners. Jongeren die geïnteresseerd zijn en/of een rol willen spelen in de werkgroep, worden gevraagd om de komende weken social media en de nieuwspagina van de gemeentewebsite in de gaten te houden.

Minimaal 500 jongeren betrokken

De werkgroep krijgt duidelijke doelen mee. In het eerste half jaar doen minimaal 500 jongeren (5% van de totale doelgroep) mee, uit verschillende kernen van de gemeente en op verschillende beleidsterreinen. In de komende maanden worden jongeren al gevraagd om hun mening te geven over de cultuurvisie, de omgevingsvisie en de warmtetransitievisie. In juli 2021 presenteert de werkgroep de eerste resultaten van het traject.

Participatie ook voor de kleinsten

De gemeente Alphen aan den Rijn werkt sinds november 2019 met een kinderburgemeester en een kinderraad. Hiermee stimuleert zij dat kinderen al in de basisschoolleeftijd een stem hebben. Voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs is dit nog niet structureel geregeld. Met dit plan van aanpak komt daar verandering in.