Melden vuurwerkoverlast

Ondanks het vuurwerkverbod kunt u tijdens de jaarwisseling toch overlast ondervinden van afgestoken vuurwerk.

Politieagent en boa'sOndervindt u overlast van vuurwerk? Dan kunt u dat melden via het landelijke politienummer: 0900-8844, of bij de gemeente via telefoonnummer 14 0172. Hiermee ontlast u het spoednummer 112, maar kunt u wel melding maken van de situatie.

Laat hulpverleners veilig hun werk doen

Ook tijdens de jaarwisseling moeten de hulpdiensten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Wijkagenten, medewerkers van de gemeente, ambulanceverpleegkundigen, de brandweer, politie en de (huis)artsen zetten zich in voor een veilig Oud en Nieuw voor alle inwoners. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat zij deze taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.