Mevrouw Berkhout ontvangt Lintje

Mevrouw Berkhout, woonachtig in Rhoon, ontving op 15 december 2020 uit handen van burgemeester Spies een Koninklijke onderscheiding (Lintje).

Berkhout-Pos is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het afscheidsreceptie van mevrouw Berkhout. Mevrouw Berkhout is sinds 1993 werkzaam bij stichting ActiVite als voorzitter Raad van Bestuur. In deze functie is mevrouw Berkhout eindverantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die ActiVite biedt aan mensen met een beperking door ziekte of ouderdom in de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden, alsmede eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de werkgelegenheid van 2800 medewerkers en 1000 vrijwilligers. ActiVite is een VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) aanbieder.

Met haar tomeloze en jarenlange inzet heeft zij een groot stempel gedrukt op de zorg en ondersteuning voor met name kwetsbare ouderen in de regio, waarbij ze altijd verder kijkt dan het organisatiebelang, maar juist met name kijkt naar het perspectief van klant/bewoner/medewerker. Die inzet is altijd verder gegaan dan van haar op basis van haar functie verwacht kan worden. Veel uren in de avonden en weekenden zijn de afgelopen 25 jaar besteed geweest aan de organisatie en de zorg in het algemeen.

Naast de verdiensten in de betaalde baan is mevrouw Berkhout ook nog actief als vrijwilliger bij Avant (1995-heden), Stichting Steunfonds Basiszorg (1999-heden), Stichting Transmarualis (2012-heden), Van Kleef Instituut (2015-heden), Actiz (2017-heden) en Project RVWO (2018-heden). Al haar activiteiten zijn gericht op de lokale gemeenschap met lokale mensen en middelen.