Nieuwe tarieven buurt- of dorpshuizen

De huurtarieven voor buurthuizen gaan per 1 januari 2021 veranderen.

Ieder dorp of wijk heeft een eigen buurthuis. De huurtarieven in buurthuizen in de gemeente zijn verschillend. De gemeenteraad heeft besloten om deze afspraken voor de hele gemeente gelijk te trekken. Voor dezelfde soort activiteit wordt vanaf 1 januari overal hetzelfde tarief betaalt. Het college heeft het nieuwe tariferingsstelsel voor buurthuizen vastgesteld.

Ontmoeten

Buurthuizen hebben de functie van ontmoetingsplek. Hier kunnen actieve en minder actieve inwoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten en initiatieven organiseren. Het nieuwe tarievenstelsel maakt het voor iedereen inzichtelijk en betaalbaar om gebruik te maken van het buurthuis. Er zijn twee soorten activiteiten: standaard en maatschappelijke. Het nieuwe tarievenstelsel is mede tot stand gekomen met inbreng van de beheerders van de verschillende locaties.

In de praktijk

Voor activiteiten met het doel om winst te behalen, een religieus of politiek motief hebben of voor een besloten gezelschap bedoeld zijn, betalen gebruikers het standaard tarief. Dit is € 0,50 per vierkante meter / per uur. Dit is een kostendekkend tarief. Voor maatschappelijke activiteiten betalen gebruikers maximaal € 0,30 per vierkante meter / per uur. Voor deze laatste activiteiten krijgen gebruikers in een groot aantal gevallen korting.

Nieuwe afspraken

De gemeenteraad heeft besloten om de afspraken voor buurthuizen voor de hele gemeente gelijk te trekken. Ieder dorp of wijk heeft één centraal buurthuis dat aansluit bij de behoeften. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe beleid van de gemeente. In het buurthuis worden diverse maatschappelijk activiteiten samengebracht. Zo dragen ze bij aan vitale en krachtige buurten en dorpen.