Samen met Zorg en Zekerheid voor een gezondere gemeente

Van de gemeente Alphen aan den Rijn het gezondste stukje Nederland maken. Dat is het doel van een langdurige samenwerking tussen de gemeente en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

DokterWethouder Han de Jager en Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid, ondertekenen donderdag 17 december deze bijzondere overeenkomst. Beide partijen gaan via verschillende projecten samenwerken om de gezondheid van alle inwoners te verbeteren. De focus ligt op preventie en beschikbaarheid van zorg en welzijn in de buurt.

Steeds meer mensen maken gebruik van zorg. Er komen ieder jaar nieuwe medicijnen en behandelingen beschikbaar, waardoor de zorg steeds duurder wordt en de druk op zorgverleners hoger wordt. Positief is dat Zorg en Zekerheid en de gemeente Alphen aan den Rijn hier een gezonde beweging tegenover zetten: beide partijen gaan de komende vijf jaar structureel investeren in preventie om de gezondheid van de inwoners te verbeteren.

Zorg en welzijn

“Door de behoefte naar zorg en ondersteuning van inwoners met behulp van data beter in kaart te brengen kunnen we onze diensten gerichter aanbieden. Denk aan een gesprek bij de gemeente waarin het naast huurtoeslag ook gaat over gratis beweegprogramma’s. Of als tijdens het gesprek bij de huisarts blijkt dat iemand geldzorgen heeft, de relatie naar het Serviceplein van de gemeente gelegd wordt. Nog mooier wordt het als we deze gesprekken vóór zijn en we op basis van de data tot een wijkgerichter aanbod in zorg en welzijn kunnen komen,” aldus wethouder Han de Jager.

Analyse van gezondheidsdata

De gemeente Alphen aan den Rijn en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid werken al jaren intensief met elkaar samen. De regionale zorgverzekeraar bracht vorig jaar, samen met gemeenten en zorgorganisaties in de regio, de huidige en toekomstige zorgvragen in kaart via het regiobeeld Zuid-Holland Noord. Door data te vergelijken en combineren, ontstaan trends”, zegt Erik Kramer. “Samen met de gemeente Alphen aan den Rijn willen we onze regiodata combineren met informatie die specifiek voor Alphen aan den Rijn geldt. Dit is bijvoorbeeld informatie van huisartsen en van andere zorgverleners. Dit gebeurt uiteraard geanonimiseerd en met inachtneming van de geldende privacyregelgeving.”

Invloed Corona 

Bij dit eerste onderzoek zal uiteraard ook het effect van Corona worden meegenomen. “We zien dat mensen met een lage sociaal economische status ruim vijf jaar korter leven”, vertelt Erik Kramer. “We verwachten dat er dit jaar een toestroom van jongeren zal komen op de gemeentepolis, omdat zij door Corona in financiële problemen zijn gekomen. Dit zal ook een effect hebben op hun mentale gezondheid.”