Stichting VOC zet in op verlenging BIZ centrum Alphen aan den Rijn

Sinds 2011 is het centrum van Alphen aan den Rijn aangewezen als een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ). Door een zogenaamde BIZ-heffing onder alle ondernemers in het centrum, is het mogelijk voor de stichting Verenigde Ondernemingen Centrum Alphen aan den Rijn (VOC) om diverse activiteiten in het centrum mogelijk te maken.

Te denken valt aan de sfeerverlichting tijdens de wintermaanden, activiteiten en evenementen in het centrum, inzet centrummanager, de website van het Alphense centrum en de marketingactiviteiten en campagnes richting de consument. Eind december loopt de huidige BIZ-verordening af. De stichting VOC ziet juist ook in deze onzekere en economisch moeilijke tijden de meerwaarde van de activiteiten en voortzetting van alle samenwerking en inzet vanuit de BIZ. De VOC zet daarom in op een verlenging van de BIZ voor vijf jaar en hoopt de komende tijd de handen hiervoor weer op elkaar te krijgen bij de ondernemers in het stadshart. 

Draagvlakmeting

De gemeente Alphen aan den Rijn ondersteunt de verlenging van de BIZ. Als eerste stap besluit de gemeenteraad op 10 december a.s. over de nieuwe BIZ-verordening 2021-2025. Daarnaast hebben wethouder Van As (Economische Zaken) en de heer Van Keeken (voorzitter stichting VOC) op 3 december een uitvoeringsovereenkomst 2021-2025 getekend, met afspraken over de uitvoering van de nieuwe BIZ.  De BIZ gaat echter pas in, als er sprake is van voldoende draagvlak onder de ondernemers. De officiële draagvlakmeting wordt vanwege alle ontwikkelingen rondom COVID-19 uitgesteld tot medio 2021. Om de eerste maanden van 2021 financieel te overbruggen heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een subsidie beschikbaar gesteld. Ook heeft de stichting VOC hiervoor een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Zuid-Holland. Hierdoor kunnen een aantal essentiële activiteiten in de eerste maanden van 2021 in ieder geval doorgaan. Als medio 2021 de draagvlakmeting positief is, is de BIZ weer voor vijf jaar een feit. 

Stichting VOC