Erepenning voor Gerda Duiker

Gerda Duiker heeft op 14 december 2022 de erepenning uit handen van burgemeester Liesbeth Spies ontvangen.

De erepenning is een onderscheiding bedoeld voor personen of organisaties die bijzondere inspanningen hebben verricht voor de Alphense gemeenschap. Mevrouw Duiker was sinds 2006 lid van de klankbordgroep Stadshart. Deze klankbordgroep is door de gemeente aangesteld met als taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de gemeente over de ontwikkelingen van het Stadshart als deskundige (inwoner).

Gerda Duiker ontvangt de erepenning, omdat zij zich 16 jaar lang heeft ingezet voor de belangen van inwoners. Voornamelijk bij de planvorming en realisatie van het Stadshart Lage Zijde. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor inwoners met een beperking.