Betere waterkwaliteit en toekomstbestendig bouwen

Gemeente Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan voor betere waterkwaliteit en toekomstbestendig bouwen.

Op woensdag 13 december tekenden hoogheemraad Hans Schouffoer van Rijnland en wethouders Relus Breeuwsma en Anouk Noordermeer van Alphen aan den Rijn de Strategische Samenwerkingsagenda 2023-2026. Hiermee spreken Rijnland en Gemeente Alphen aan den Rijn de ambitie uit om de uitdagingen van het veranderende klimaat samen aan te gaan. Om wateroverlast te voorkomen en droogte tegen te gaan, worden water en bodem sturend bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, zoals de Gnephoek. Er liggen ook uitdagingen om toekomstbestendig te gaan bouwen, want de effecten van het veranderend klimaat zijn nu al zichtbaar. Daarnaast is er aandacht voor de verbetering van de zwemwaterkwaliteit in de Zegerplas, voor bestrijding van calamiteiten. 

Door de goede onderlinge contacten tussen Rijnland en de gemeente, kunnen beide partijen snel inspelen op vraagstukken die spelen op het gebied van grondwater, waterveiligheid en waterkwaliteit. 

Klimaatverandering

Wethouder Relus Breeuwsma: ‘Gemeente en waterschap hebben ieder hun eigen taken, maar we kunnen de effecten van klimaatverandering niet los van elkaar oplossen.’ Wethouder Anouk Noordermeer vult aan: ‘We hebben te maken met steeds extremer weer. Denk aan de extreme neerslag van 2018 in Boskoop of aan de juist extreem droge periodes. Dit vraagt om gemeenschappelijke investeringen, het uitwisselen van kennis en het bedenken van duurzame oplossingen.’ 

Hoogheemraad Hans Schouffoer is positief over de samenwerking: ‘Door gezamenlijk, toekomstgericht het watervraagstuk onder ogen te zien, zorgen we voor droge voeten en schoon water en meer biodiversiteit in Alphen aan den Rijn. Dat draagt bij aan een prettige leefomgeving en een positieve uitstraling van de gemeente. Een win-winsituatie!’