Onderzoek naar rotonde N209 - Benthuizen

Gemeente Alphen aan den Rijn en Provincie Zuid-Holland gaan een vervolgonderzoek doen naar een rotonde op de splitsing N209-Heerewegh in Benthuizen.

Een rotonde zou de veiligheid kunnen verbeteren. 

Aanleiding voor onderzoek naar een rotonde

In 2023 is door gemeente en provincie een eerste onderzoek uitgevoerd naar de huidige situatie. Daarbij zijn ook het gebruik en de verkeerskundige knelpunten van de N209 ter hoogte van Benthuizen in kaart gebracht. Het ingenieursbureau Movares heeft dat onderzoek in een rapport samengevat. In het rapport zijn drie varianten onderzocht: 

  1. een voorrangskruispunt
  2. een verkeersregelinstallatie
  3. een rotonde 

De gemeente en provincie zijn daardoor van mening dat de aanleg van een rotonde op de N209-Heerenwegh het meeste bijdraagt aan de veiligheid. Verder helpt ook het samenvoegen of verplaatsen van inritten aan de N209 bij het veiliger maken van het traject. Een nader onderzoek moet uitwijzen hoe een rotonde het beste ingepast kan worden. Daarbij wordt ook gekeken naar de belangen van omwonenden en bedrijven. 

Kleinschalige maatregelen kunnen ook helpen

In het rapport zijn ook aanbevelingen gedaan om alvast kleinschalige maatregelen door te voeren die bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het gaat om maatregelen zoals het aanbrengen van extra lijnen, borden en markering. De provincie bekijkt welke maatregelen snel kunnen worden uitgevoerd. 

Verdere proces 

In het vervolgonderzoek wordt verkend welke rotondevorm het beste is in te passen in de omgeving en hoe moet worden omgaan met erfaansluitingen. Dit onderzoek zal naar verwachting plaatsvinden begin 2024.