Aanpassing openingstijden supermarkten Goede Vrijdag en Pasen 2021

De gemeenteraad heeft besloten dat in onze gemeente winkels die primair zijn gericht op de levensmiddelenbranche aangepaste openingstijden mogen hebben op Goede Vrijdag en Pasen 2021.

Vanwege het coronavirus zullen de Paasdagen, net zoals in 2020, bijzonder worden. Het is de verwachting dat veel mensen deze feestdagen in kleine gezelschappen thuis vieren en dat zij hiervoor extra inkopen zullen doen. Hierdoor neemt de druk op winkels in de levensmiddelenbranche toe en is het wenselijk om het winkelend publiek tijdens de Paasdagen zoveel mogelijk te spreiden. Hierdoor zijn de RIVM richtlijnen beter te handhaven en worden de gezondheidsrisico’s voor personeel en klanten zoveel mogelijk beperkt. 
 
De gemeenteraad heeft daarom besloten dat in onze gemeente winkels die primair zijn gericht op de levensmiddelenbranche open mogen zijn op: 
•    Goede Vrijdag -  2 april 2021 - van 06:00 - (uiterlijk) 22:00 uur
•    Tweede Paasdag - 5 april 2021 - van 10.00 - 19.00 uur