Nieuwe partners preventie en voorschoolse educatie

Of je als inwoner gebruik maakt van de boodschappenservice, activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk, voorschoolse educatie, opvoedondersteuning, aangepast sporten of je bezoekt regelmatig een buurthuis; Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert dat diverse organisaties deze diensten voor u organiseren.

Sociaal Domein - opdrukkenMeerdere afspraken die Gemeente Alphen aan den Rijn met dit soort organisaties heeft, lopen af. Daarom heeft de gemeente weer nieuwe afspraken met verschillende organisaties gemaakt die vanaf 1 juli 2021 deze activiteiten en diensten gaan verzorgen. Zo zet Gemeente Alphen aan den Rijn zich in voor vitale en gezonde inwoners die zelfstandig zijn en kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Wat betekent dit  

Vanaf 1 juli 2021 kunnen inwoners terecht bij Participe en Kwadraad voor welzijnsactiviteiten voor jong en oud, activiteiten in het kader van opvoeden en opgroeien, activiteiten van cultuurcoaches en nog veel meer. Peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie krijgen vanaf 1 juli 2021 voorschoolse educatie van Peuterstart, Kern kinderopvang en Shezaf. Zij werken samen met Kom Erbij en de Bibliotheek Rijn & Venen in het verminderen en voorkomen van achterstanden in de (taal)ontwikkeling bij peuters.