Overeenkomst asielzoekerscentrum op Hoorn-West

Gemeente Alphen aan den Rijn en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben overeenstemming bereikt over de komst van een asielzoekerscentrum op Hoorn-West.

Hoorn-west 1 1Er komt plek voor 400 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar. 

De gemeente heeft een bestuursovereenkomst met het COA opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: 
•    Meedoen vanaf dag één
•    Samen en gezond
•    Veiligheid voor vreemdelingen en inwoners 

Deze overeenkomst is nu officieel ondertekend door burgemeester Liesbeth Spies en voorzitter van het COA, Milo Schoenmaker.  

Verantwoordelijkheid

Er ligt een VN-verdrag waarin met elkaar is afgesproken dat iedereen die vlucht en asiel aanvraagt, altijd wordt opgevangen. Dit is onze menselijke plicht. We doen dit op een humane manier. Met de komst van de spreidingswet krijgt elke gemeente de opdracht vluchtelingen te huisvesten. “Wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid om de mensen die wij huisvesten een goede plek te geven”, aldus burgemeester Spies.

Milo Schoenmaker, bestuurder COA: “Het COA is blij dat we met Alphen aan den Rijn goede afspraken hebben gemaakt over de komst van het AZC. Samen gaan we aan de slag om dit AZC tot een succes te maken”.

Gesprekken

Afgelopen maanden is met veel mensen gesproken over de mogelijke komst van een AZC. Door alle gevoerde gesprekken is een aardig beeld ontstaan van wat er leeft in de gemeente en hoe mensen tegenover de komst van een AZC staan. Door de gesprekken zijn ook aandachtspunten naar voren gekomen die belangrijk zijn in de verdere uitwerking. Denk bijvoorbeeld aan zinvolle dagbesteding, vluchtelingen wegwijs maken in de Alphense samenleving, het behouden van een veilige leefomgeving en hoe mensen vanuit verschillende culturen en/of religieuze achtergronden samen wonen en samen leven. 

Klankbordgroep

De gemeente en het COA stellen samen een klankbordgroep op ter bevordering van de relatie tussen de bewoners van de opvanglocatie, de omwonenden en omliggende bedrijven. Doel van de klankbordgroep is om te bespreken wat er speelt rondom de opvanglocatie. De klankbordgroep bestaat uit bewoners, omliggende bedrijven (inclusief winkeliersvereniging De Baronie), de politie, vertegenwoordigers van de gemeente (ambtelijk) en het COA (locatiemanager) en heeft een adviserende en meedenkende rol. De klankbordgroep bespreekt periodiek de stand van zaken van de relatie tussen de bewoners van de opvanglocatie, de omwonenden en omliggende bedrijven. Hierbij is de insteek vooral wat partijen voor elkaar kunnen betekenen. Of, zoals de gemeenteraad heeft meegegeven, een insteek vanuit barmhartigheid. Natuurlijk is er ook ruimte voor het delen van signalen over mogelijke overlast. 

Achtergrond

In maart 2023 hebben de achttien gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands Midden afspraken gemaakt voor regionale invulling en ontwikkeling van duurzame asielopvang. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft ingestemd met een AZC op de locatie Hoorn-West. Eind december heeft het college een gewogen besluit genomen en een bestuursovereenkomst vastgesteld.