Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet

Wilt u (ver)bouwen, slopen of een boom kappen? Of heeft u een goed idee voor uw wijk?

StedelijkKarakterZonderMensen05De Omgevingswet moedigt aan dat u belanghebbenden (inwoners, bedrijven en/of organisaties) voor uw aanvraag van een Omgevingsvergunning bij uw plan betrekt. Dat noemen we participatie. 

Wanneer is participatie verplicht? 

Doet u een aanvraag voor een omgevingsvergunning? Dan is het verplicht om uw omgeving bij uw plan te betrekken als uw plan niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan én de activiteit voorkomt op de door de gemeenteraad vastgestelde lijst met activiteiten voor bindend advies en verplichte participatie. Ook is participatie verplicht als het omgevingsplan wordt gewijzigd.

Meer steun, minder ‘gedoe’ achteraf 

Participatie kan dus verplicht zijn, maar dat hoeft niet. Wel stimuleert de Omgevingswet participatie. Want als u belanghebbenden op tijd bij uw plan betrekt, voelen zij zich gehoord, kan uw plan mogelijk op meer steun rekenen en kan ‘gedoe’ achteraf worden voorkomen. Het is overigens nog steeds mogelijk om bezwaar in te dienen tegen een besluit. Of de participatie nu verplicht is of niet, in beide gevallen moeten de gemeente het resultaat van participatie meenemen in haar besluit over de aanvraag. Tegelijk is participatie onder de Omgevingswet ‘vormvrij’. Dat wil zeggen dat de gemeente en initiatiefnemers zélf bepalen welke vorm van participatie het best aansluit bij het plan. 

Hoe betrekt u belanghebbenden bij uw plan?  

Om te weten hoe u belanghebbenden bij uw plan betrekt, kunt u de zogenoemde participatiescan doen. De participatiescan is een vragenlijst. Aan het eind ziet u of u veel of weinig participatie moet regelen. En u krijgt voorbeeldbrieven en tips. Ook krijgt u een voorbeeldverslag. In dit verslag schrijft u op hoe u de participatie heeft aangepakt. Daarna stuurt u het participatieverslag mee met uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

Meer informatie over de Omgevingswet