Herinrichting rotonde Zijde-Voorofscheweg

De rotonde Zijde–Voorofscheweg in Boskoop is opnieuw ingericht. Doordat de hoeveelheid verkeer op de Zijde de afgelopen jaren is toegenomen, was de rotonde aan reconstructie toe.

Op drukke momenten moesten voetgangers en fietsers soms lang wachten om de weg over te kunnen steken. Fietsers en voetgangers krijgen vanaf nu voorrang op de rotonde op het gemotoriseerde verkeer. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zijn de fietspaden verder van de rijbaan aangelegd dan in de oorspronkelijke situatie. Met haaientanden en borden wordt de nieuwe voorrangssituatie bij deze rotonde duidelijk aangegeven voor weggebruikers. 

Wethouder Relus Breeuwsma: “Met de reconstructie van de rotonde aan de Zijde-Voorofscheweg is de verkeerssituatie op deze plek veiliger geworden. Fietsers en voetgangers krijgen nu voorrang, waarmee het makkelijker en veiliger wordt voor hen om de weg over te steken. Een mooi resultaat! De werkzaamheden zijn binnen de planning en onder warme weersomstandigheden uitgevoerd”. 

Tegelijk met de reconstructie zijn ook reparaties uitgevoerd aan asfalt en riolering op de Zijde. 

Reconstructie overige rotondes Zijde 

Naast de rotonde aan de Zijde-Voorofscheweg, liggen er op de Zijde nog twee rotondes; de rotonde aan de Boezemlaan en aan de Hoogeveenseweg. Ook deze rotondes worden op termijn aangepast zodat ook hier voetgangers en fietsers voorrang krijgen.