Werkzaamheden Oranje Nassausingel

Op maandag 25 juli wordt gestart met de vervanging van de verkeersregelinstallatie Oranje Nassausingel – Van Boetzelaerstraat – De Bijlen in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden duren een kleine twee weken.

Voorlopig is het de planning dat de verkeersregelinstallatie vanaf vrijdag 5 augustus weer gebruikt kan worden. LET OP: tijdens de werkzaamheden is de verkeersregelinstallatie buiten werking en is het kruispunt Oranje Nassausingel – Van Boetzelaerstraat – De Bijlen alleen te gebruiken door rechtdoorgaand autoverkeer op de Oranje Nassausingel. Alle andere verkeersbewegingen en rijrichtingen zijn niet toegestaan. Ook fietsers en voetgangers kunnen ter plaatse van de Oranje Nassausingel tijdelijk niet oversteken. 

Werkzaamheden staan los van dodelijk ongeval

Vorige week vond er een dodelijk ongeval op de Oranje Nassausingel plaats waarbij een 20-jarige fietsende vrouw veel te vroeg om het leven kwam. De verkeersregelinstallatie deed op dat moment zijn werk, maar de betrokken automobilist zit inmiddels vast voor roekeloos rijden. Dit is een diep bedroevende gebeurtenis. De werkzaamheden hebben geen relatie met het bepalen of met het aanpassen van de maximumsnelheid op de Oranje Nassausingel.

Omleidingsroutes

Er zijn omleidingsroutes rondom de Oranje Nassausingel – Van Boetzelaerstraat – De Bijlen. Woningen en winkels/bedrijven blijven daardoor altijd bereikbaar. Door alle werkzaamheden op het kruispunt zal er helaas enige hinder voor het verkeer ontstaan. Die hinder is niet te voorkomen, maar er wordt geprobeerd deze zoveel mogelijk te beperken. De verkeersregelinstallatie Oranje Nassausingel – Van Boetzelaerstraat – De Bijlen heeft 17 jaar dienst bewezen. Na de werkzaamheden zal de verkeersregelinstallatie hopelijk weer opnieuw vele jaren dienst doen.