Kansen voor het opwekken van duurzame energie

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen via een participatietraject hun wensen en zorgen meegeven.

Zonnepanelen in weiland met paardebloemen 450253Wat zijn de kansen voor het opwekken van duurzame energie? 

Gemeente Alphen aan den Rijn schrijft voorwaarden voor zonnevelden op het grondgebied van de gemeente. Hierin staat wanneer wij zonnevelden toestaan. Daarnaast onderzoeken wij samen met Rijkswaterstaat (RWS) en andere gemeenten in regionaal verband (Holland Rijnland) of wij op rijksgrond langs de N11 en A4 duurzame energie kunnen opwekken. Dit project heet Opwek Energie op Rijksgronden (OER) en dit nemen wij mee in hetzelfde participatietraject. 

Hoe kunnen inwoners hun wensen en zorgen meegeven? 

Inwoners en andere belanghebbenden, zoals dorpsoverleggen, natuur- en milieuorganisaties en ontwikkelaars, kunnen via een participatietraject hun wensen en zorgen aan de gemeente meegeven. Hiervoor organiseren wij drie participatiebijeenkomsten. In oktober 2024, december 2024/januari 2025 en in april 2025. In deze maanden gaan wij in gesprek met klankbordgroepen en inwoners over ruimtegebruik, opstelling, inpassing en verdeling van de lusten en lasten. De definitieve planning van de participatiebijeenkomsten communiceren wij later. 

Waarom is dit nodig?

Gemeente Alphen aan den Rijn wil in 2050 energieneutraal te zijn. Naast het isoleren en verduurzamen van woningen, het vol leggen van (bedrijfs)daken zijn er andere verduurzamingsmaatregelen nodig. Voor de grootschalige opwek van energie focust de gemeente zich op zonnevelden. Om het proces van vergunningaanvragen voor zonnevelden eenvoudiger te maken, stelt de gemeente hiervoor specifieke beleidsregels op. Dit zijn duidelijke voorwaarden waar iedere initiatiefnemer zich aan moet houden. Bovendien zorgen deze beleidsregels ervoor dat we initiatiefnemers doeltreffend kunnen helpen bij de ontwikkeling van zonnevelden en dat de belangen en zorgen van inwoners worden meegenomen. 

Waarom niet alleen zon op dak? 

Het coalitieakkoord ‘Zichtbaar en Dichtbij’ geeft als richtlijn mee dat zon op dak de voorkeur heeft en dat zon op land alleen mogelijk is in het geval van dubbel ruimtegebruik. Met alleen zon op dak wekken wij namelijk niet voldoende duurzame energie op. De zoekgebieden voor zon in onze gemeente zijn al vastgesteld.